Wdrożenie standardu RSPO / Jak uzyskać certyfikat RSPO? / Jak wdrożyć RSPO?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT RSPO?

Kompleksowe wdrożenie RSPO w Twojej firmie

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU RSPO:

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu RSPO

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające nadzoru, np. w zakresie procesu zakupów, produkcji, magzynowania i sprzedaży, prowadzenia dokumentacji

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów, aby zapewnić odpowiednią identyfikację produktu i spełnić wymagania standardu RSPO

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ RSPO
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard RSPO

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE RSPO
 
omówienie dokumentacji RSPO wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację RSPO wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu RSPO

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. AUDYT WEWNĘTRZNY I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu RSPO oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu wewnętrznego i przeglądu zarządzania (raporty)

5. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu RSPO dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu certyfikatu RSPO

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z uzyskaniem certyfikatu RSPO)

6. DORADZTWO PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie wdrożenia RSPO w Twojej firmie

doradztwo po uzyskaniu certyfikatu RSPO to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu RSPO przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY UZYSKANIU CERTYFIKATU RSPO?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia systemu RSPO wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie RSPO w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia RSPO dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu RSPO możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

CO TO JEST RSPO?

Wdrożenie RSPO - Standard zrównoważonej produkcji oleju palmowego

Standard RSPO określa wymagania dla zrównoważonego łańcucha dostaw produktów zawierających olej palmowy. Podstawowym celem standardu RSPO jest promowanie zastosowania oleju palmowego, pochodzącego z upraw, które nie powodują zubożenia wartości przyrodniczych oraz zapewniają odpowiednie warunki pracy i środowiska życia pracowników. Certyfikat RSPO to dowód Organizacji na zrozumienie i akceptację wymagań określonych przez standard RSPO, jak również promocja wykorzystywania oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonej produkcji, mając na uwadze dobro ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

ZAŁOŻENIA I PODSTAWOWE WYMAGANIA STANDARDU RSPO Supply Chain Certification Standard (Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO):

 
standard RSPO zawiera wymagania w zakresie kontroli produktów zawierających certyfikowany olej palmowy w całym łańcuchu dostaw, uwzględniając przepływ produktów (materiałów) oraz odpowiednie znakowanie i stosowanie logo RSPO
 
dystrybutorzy, którzy usuwają lub zmieniają pierwotne opakowanie produktu uznawani są za przetwórców – wymagana certyfikacja; sprzedawcy i dystrybutorzy nie muszą posiadać certyfikatu RSPO, niemniej jednak muszą posiadać członkostwo RSPO i aplikować o licencję aby móc sprzedawać certyfikowane produkty RSPO (nr certyfikatu producenta i oznaczenie modelu łańcucha dostaw producenta na dokumentach i produkcie)
 
standard RSPO SCCS dotyczy organizacji, które w łańcuchu dostaw przyjmują prawną odpowiedzialność za produkt zawierający certyfikowany olej palmowy (własność produktu) oraz dokonują fizycznego jego przetworzenia / obsługi (obrotu)
 
standard RSPO SCCS przeznaczony jest do audytowania organizacji w łańcuchu dostaw RSPO

MODELE ŁAŃCUCHA DOSTAW RSPO:

Organizacja zobowiązana jest do przyjęcia określonego modelu łańcucha dostaw w ramach systemu RSPO, co oznacza określenie sposobu kontrolowania materiałów / produktów RSPO przetwarzanych przez firmę. Do wyboru możliwe są następujące modele RSPO:

Zachowanie tożsamości (Identity Preserved – IP) - model ten zapewnia, że certyfikowane produkty zawierające olej palmowy dostarczane do końcowego użytkownika są identyfikowalne do pojedynczej certyfikowanej RSPO plantacji

Segregacja (Segregation – SG) - model ten zapewnia, że certyfikowane produkty zawierające olej palmowy dostarczane do końcowego użytkownika będą pochodziły tylko ze źródeł certyfikowanych RSPO

Bilans Masy (Mass Balance – MB) - model ten pozwala na mieszanie produktów certyfikowanych z niecertyfikowanymi, opiera się na zgodności pod względem ilościowym produktów certyfikowanych na wejściu do zakładu i na wyjściu

KLUCZOWE WYMAGANIA STANDARDU RSPO SCCS (Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO):

ogólne wymagania dla łańcucha dostaw
(udokumentowane procedury, zakupy i materiały wejściowe, działania outsourcingowe, sprzedaż i produkty wyjściowe, rejestracja transakcji w systemie PalmTrace, szkolenia, utrzymywanie zapisów, przeliczniki wydajnościowe, zasady komunikacji i stosowania logo, rozpatrywanie reklamacji, przegląd zarządzania)

modele łańcucha dostaw
wymagania modułowe (moduły: Zachowanie Tożsamości, Segregacja, Bilans Masy

Wdrożenie RSPO - warianty uproszczone:

Szkolenie dedykowane i konsultacje

Szkolenie online, konsultacje i audyt rewizyjny

Wdrożenie RSPO z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu RSPO

niskie koszty wdrożenia

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

Kontakt

tel.: 601 837 351

e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 

Szkolenie online RSPO webinarium

indywidualne webinarium na żywo z trenerem - wymagania standardu RSPO i zasady certyfikacji

szkolenie online w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem z wymagań standardu RSPO

korzyści ze szkolenia:

poznasz podstawowe założenia i cele stosowania standardu RSPO

poznasz wymagania systemu certyfikacji RSPO oraz zdobędziesz wiedzę, jak interpretować wymagania standardu RSPO

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia standardu RSPO

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu RSPO

szkolenie obejmuje indywidualne webinarium na żywo z trenerem oraz materiały szkoleniowe i zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Szkolenie online indywidualne RSPO

wymagania standardu i zasady uzyskania certyfikatu RSPO

szkolenie online indywidualne z wymagań standardu RSPO - szkolenie realizowane w dowolnym czasie i miejscu w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

korzyści ze szkolenia:

poznasz podstawowe założenia i cele stosowania standardu RSPO

poznasz wymagania systemu certyfikacji RSPO oraz zdobędziesz wiedzę, jak interpretować wymagania standardu RSPO

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia standardu RSPO

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu RSPO

szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe oraz zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy + darmowe konsultacje online z trenerem

Konsultacje online RSPO

na żywo z trenrem z zakresu standardu RSPO (wymagania RSPO, zasady certyfikacji)

konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu standardu RSPO - pomoc, wsparcie merytoryczne przy wdrażaniu i stosowaniu standardu RSPO

korzyści z udziału w konsultacjach:

dowiesz się, jak przełożyć wymagania standardu RSPO na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego RSPO)

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć RSPO i jak opracować niezbędne dokumenty (procedury, formularze) w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacjii uzyskać certyfikat RSPO

Szkolenie online (webinarium otwarte) z zakresu RSPO - praktyczne omówienie wymagań standardu RSPO, liczne przykłady praktyczne, jak uzyskać certyfikat RSPO

 Zobacz szczegóły szkolenia

Sprawdź najbliższy termin!

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RSPO

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. RSPO

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej RSPO

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu RSPO na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem RSPO jako proces zewnętrzny

Czytaj więcej o usługach nadzoru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 

 

Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:

 

S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem