Wdrożenie RSPO: szkolenie dedykowane RSPO / konsultacje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU RSPO
(wariant uproszczony: szkolenie dedykowane + konsultacje):
1. SZKOLENIE DEDYKOWANE
 
szkolenie dla pracowników z wymagań standardu RSPO

szkolenie dedykowane RSPO to:

szkolenie z zakresu wymagań i certyfikacji systemu RSPO w formie dedykowanej dla Twojej Firmie (możliwość realizacji szkolenia w formie stacjonarnej lub webinarium online)
 
dostosowanie tematyki szkolenia do indywidualnych potrzeb Twojej Firmy, skupienie się na wymaganiach systemu RSPO, które powinna spełnić Twoja Firma

większa liczba przeszkolonych pracowników odpowiedzialnych za system RSPO na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego

szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań standardu RSPO. W trakcie szkolenia wskazujemy, jak przekładać wymagania standardu na praktyczne rozwiązania w organizacji, jak opracować dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu RSPO

omówienie zasad prawidłowego posługiwania się logo RSPO,

omówienie zagadnień związanych z używaniem portalu Palmtrace oraz przygotowaniem organizacji do audytu certyfikującego

zobacz szczegółowy program szkolenia z zakresu systemu RSPO

2 KONSULTACJE
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych online w trakcie samodzielnego wdrażania standardu

bezpłatne konsultacje online:

po przeprowadzonym szkoleniu dedykowanym zapewniamy bezpłatne konsultacje w formie telefonicznej lub mailowej z trenerem – konsultantem wdrożeniowym, przez cały okres samodzielnego wdrożenia standardu RSPO przez pracowników Twojej Firmy
 
konsultacje z trenerem to najlepszy sposób na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, pojawiających się na poszczególnych etapach praktycznego wdrażania systemu RSPO

Wybierając powyższy pakiet usług, cały proces wdrożeniowy standardu RSPO w Twojej Firmie możesz zrealizować samodzielnie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych
w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE INFORMACJE O STANDARDZIE RSPO:

 

ZAŁOŻENIA STANDARDU RSPO Supply Chain Certification Standard (Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO):

 
zawiera wymagania w zakresie kontroli produktów zawierających certyfikowany olej palmowy w całym łańcuchu dostaw, uwzględniając przepływ produktów (materiałów) oraz odpowiednie znakowanie
 
dystrybutorzy, którzy usuwają lub zmieniają pierwotne opakowanie produktu uznawani są za przetwórców – wymagana certyfikacja; sprzedawcy i dystrybutorzy nie muszą posiadać certyfikatu RSPO, niemniej jednak muszą posiadać członkostwo RSPO i aplikować o licencję aby móc sprzedawać certyfikowane produkty RSPO (nr certyfikatu producenta i oznaczenie modelu łańcucha dostaw producenta na dokumentach i produkcie)
 
 
dotyczy organizacji, które w łańcuchu dostaw przyjmują prawną odpowiedzialność za produkt zawierający certyfikowany olej palmowy (własność produktu) oraz dokonują fizycznego jego przetworzenia / obsługi (obrotu)
 
przeznaczony do audytowania organizacji w łańcuchu dostaw RSPO

MODELE ŁAŃCUCHA DOSTAW:

Organizacja zobowiązana jest do przyjęcia określonego modelu łańcucha dostaw, co oznacza określenie sposobu kontrolowania materiałów / produktów RSPO przetwarzanych przez firmę. Do wyboru możliwe są następujące modele:


Zachowanie tożsamości (Identity Preserved – IP) - model ten zapewnia, że certyfikowane produkty zawierające olej palmowy dostarczane do końcowego użytkownika są identyfikowalne do pojedynczej certyfikowanej RSPO plantacji

Segregacja (Segregation – SG) - model ten zapewnia, że certyfikowane produkty zawierające olej palmowy dostarczane do końcowego użytkownika będą pochodziły tylko ze źródeł certyfikowanych RSPO

Bilans Masy (Mass Balance – MB) - model ten pozwala na mieszanie produktów certyfikowanych z niecertyfikowanymi, opiera się na zgodności pod względem ilościowym produktów certyfikowanych na wejściu do zakładu i na wyjściu

 
KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU RSPO SCCS (Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO):

ogólne wymagania dla łańcucha dostaw

(udokumentowane procedury, zakupy i materiały wejściowe, działania outsourcingowe, sprzedaż i produkty wyjściowe, rejestracja transakcji w systemie PalmTrace, szkolenia, utrzymywanie zapisów, przeliczniki wydajnościowe, zasady komunikacji i stosowania logo, rozpatrywanie reklamacji, przegląd zarządzania)

modele łańcucha dostaw
wymagania modułowe (moduły: Zachowanie Tożsamości, Segregacja, Bilans Masy)

 
Wdrożenie RSPO - inne warianty:

Wdrożenie kompleksowe

(audyt zerowy, opracowanie dokumentacji, szkolenie, audyt wewnętrzny, udział w audycie certyfikującym)

Czytaj więcej

Szkolenie online, konsultacje, audyt rewizyjny

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Kontakt

tel.: 601 837 351

e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

Zapoznaj się również z naszymi produktami online z serii ISO.ONLINE:

 

Szkolenie w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem - wymagania standardu RSPO

Szkolenie online indywidualne z wymagań standardu RSPO realizowane samodzielnie w dowolnym czasie i miejscu 

Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu standardu RSPO

Szkolenie online (webinarium otwarte) z zakresu RSPO- praktyczne omówienie wymagań standardu, liczne przykłady praktyczne

Zobacz szczegóły szkolenia

Sprawdź najbliższy termin!

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RSPO

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

Mocne strony szkoleń dedykowanych

możliwość doskonalenia wiedzy i praktyki w rzeczywistych warunkach pracy
 

wymiana doświadczeń z trenerem
 

bezstronność wobec systemów zarządzania funkcjonujących w Twojej Organizacji
 

zastosowanie nowoczesnych technik szkoleniowych
 

szkolenie dopasowane do potrzeb i wymagań Twojej Organizacji
Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem