Jak uzyskać certyfikat FSC? / Wdrożenie systemu FSC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT FSC, CZYLI PROCES WDROŻENIA STANDARU FSC REALIZOWANY PRZEZ NASZ ZESPÓŁ
 
Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu FSC zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

 
DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU FSC:
1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu FSC

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające nadzoru, np. w zakresie produktów, dokumentacji

doradzamy, jaki powinien być przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów, aby zapewnić identyfikację produktu i spełnić wymagania standardu FSC

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard FSC

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE
 
omówienie dokumentacji wspólnie
z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu zarządzania

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu FSC dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją)

5. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne
wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE INFORMACJE O STANDARDZIE FSC:

FSC – SYSTEM CERTYFIKACJI DLA PRODUKTÓW BRANŻY DRZEWNEJ ORAZ PAPIERNICZEJ

 
System FSC, którego celem jest certyfikacja lasów oraz produktów drzewnych i papierniczych, zawiera wymagania w zakresie właściwego gospodarowania lasami (standard FSC FM) oraz w zakresie kontroli przepływu produktu w łańcuchu dostaw do końcowego użytkownika (standard FSC CoC).
FSC to system rozpoznawalny na arenie międzynarodowej, opracowany przez pozarządową organizację Forest Stewardship Council, która promuje odpowiedzialne zarządzanie zasobami leśnymi.
 
Standard FSC przeznaczony jest dla zarządców obszarów leśnych oraz firm, działających w branży drzewnej, meblarskiej i papierniczej, które mają do czynienia z produktami, surowcami pochodzącymi z drewna (takimi, jak np.: papier, drewno budowlane, konstrukcyjne, meble i in.). Wśród firm, które posiadają certyfikat łańcucha dostaw FSC CoC można wymienić: tartaki, przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem drewna, handlem drewna, firmy z branży papierniczej, drukarnie, czy wydawnictwa.
 
Podstawą systemu FSC CoC jest kontrola pochodzenia produktu w całym łańcuchu dostaw, od pozyskania surowca z obszarów leśnych, poprzez przetworzenie i produkcję wyrobu gotowego, aż do sprzedaży końcowemu użytkownikowi. Wszystkie firmy uczestniczące w łańcuchu kontroli pochodzenia produktu FSC zobowiązane są do posiadania certyfikatu FSC. Certyfikat FSC pozwala na oznaczanie produktów (stosowanie logo na produkcie) oraz ich sprzedaż jako certyfikowanych FSC.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU FSC CoC:

 
certyfikacja terenów leśnych oraz produktów drzewnych ma celu regulowanie obrotu drewnem, który pochodzi z lasów, zarządzanych w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Większość lasów w Polsce certyfikowana jest na zgodność z systemem FSC. W Europie dostępny jest również drugi system certyfikacji PEFC (The Pan European Forest Certification scheme)
 
w celu uzyskania certyfikatu FSC CoC należy wykonać następujące działania: realizacja zakupów od dostawcy, który posiada certyfikat FSC CoC (aktualna baza firm, posiadających certyfikat FSC CoC dostępna jest na stronie internetowej organizacji FSC); opracowanie i wdrożenie procedur wymaganych przez standard FSC, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z opracowanej dokumentacji systemowej oraz wymagań standardu FSC (szkolenia realizowane przynajmniej raz w roku); uzyskanie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego
 
certyfikat FSC można uzyskać po pozytywnej ocenie wdrożenia wszystkich działań wymaganych w standardach FSC, przeprowadzanej w ramach audytu certyfikującego; audyt certyfikujący realizowany jest przez niezależną jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację organizacji FSC
 
po uzyskaniu certyfikatu FSC możliwa jest sprzedaż produktów oznaczonych jako certyfikowane w systemie FSC (numer certyfikatu umieszczany na dokumentach sprzedażowych) oraz możliwe jest stosowanie znaku towarowego FSC; firma wpisana zostaje również do międzynarodowej bazy danych, zawierającej numery certyfikatów wszystkich firm certyfikowanych FSC

KLUCZOWE ELEMENTY SYSTEMU FSC CoC:

 
W ramach systemu FSC CoC należy spełnić wymagania zawarte w 2 standardach: dokumencie FSC-STD-40-004, który zawiera wytyczne dotyczące certyfikacji FSC CoC oraz w dokumencie FSC-STD-50-001, określającego wymagania odnoszące się do prawidłowego stosowania logo FSC.
 
Podstawowe wymagania standardu FSC-STD-40-004:
 
Wymagania uniwersalne: Zarządzanie jakością (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za działania w ramach FSC, opracowanie oraz wdrożenie procedur opisujących system FSC CoC w organizacji, realizacja szkoleń dla pracowników oraz ich odpowiednie udokumentowanie, nadzorowanie dokumentacji i zapisów), System kontroli i pochodzenia produktu (określenie grup produktów wraz ze wskazaniem wybranego systemu kontroli (transferowego, procentowego, kredytowego), zarządzanie podwykonawcami), Źródło pozyskiwania surowca (nadzorowanie dostawców, weryfikacja certyfikatów FSC dostawców, określenie kategorii surowca, prowadzenie zapisów na poszczególnych etapach produkcji), Odbiór i magazynowanie surowca (kontrola surowców na wejściu, segregacja materiałów, nadzorowanie stosowania etykiet na materiałach), Kontrola objętości (określenie współczynników wydajnościowych, bilans wejścia i wyjścia materiałów, ilościowe zestawienia roczne, nadzorowanie okresów rozliczeniowych), Sprzedaż i dostawa ( odpowiednie informacje na dokumentach sprzedażowych, zarządzanie systemem wydawania oświadczeń i etykietowania wyrobów)
 
System kontroli oświadczeń: transferowy, procentowy, kredytowy
 
Etykietowanie: wymagania dotyczące stosowania logo FSC zawiera standard FSC-STD-50-001; zasady etykietowania dotyczą wszystkich grup produktów (FSC 100%, FSC Mix i FSC Recycled)
 
Wymagania dodatkowe: odnoszą się do nadzorowania podwykonawców (udokumentowany nadzór podwykonawców, umowa w formie pisemnej, realizacja audytów u podwykonawców) oraz małych komponentów (materiałów, które stanowią mniej niż 5% udziału w produkcie, i które mogą być stosowane do produktów FSC 100% i FSC Mix z wyłączeniem forniru licowego i drewna z gatunków zagrożonych)
 
 

CERTYFIKAT FSC, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA STANDARDU FSC DLA TWOJEJ FIRMY:

 

Poprawa wizerunku firmy, zaangażowanej w działania na rzecz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, wpisującej się w trend CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu)

 

Większe zaufanie Klientów, uzyskanie możliwości współpracy z nowymi odbiorcami, rozszerzenie sprzedaży o nowe rynki zbytu

 

Możliwość stosowania logo FSC na swoich produktach, uznawanego i rozpoznawalnego znaku na całym świecie, świadczącego o odpowiedzialnej produkcji przy zachowaniu dbałości o tereny leśne

 

Spełnienie wymagań Klientów, którzy wymagają certyfikacji FSC od swoich dostawców

 

Wsparcie w spełnieniu wymagań prawnych, wymagań europejskiej regulacji EUTR

 

Możliwość nadzoru pochodzenia produktów drzewnych

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu FSC w Twojej Firmie
 
 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW
 

projekty realizowane przez praktyków
posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia
Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 

 

Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu wymagań standardu FSC 

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA FSC

Przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. FSC

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem