Systemy zarządzania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baza wiedzy 

Systemy zarządzania

Co to jest system zarządzania jakością? Co to jest ISO 9001? 

ISO 9001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością. Norma ISO 9001 może być stosowana przez każdą organizację niezależnie od wielkości, miejsca prowadzenia działalności, czy specyfiki działania oraz branży. Norma ISO 9001 ukierunkowana jest na spełnianie wymagań klienta.

 

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001? Poznaj etapy certyfikacji ISO 9001 

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to poprawa wizerunku organizacji poprzez potwierdzenie przez niezależną jednostkę certyfikującą, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001.

 

Czytaj więcej

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku 

ISO 9001 to międzynarodowa norma postępowania odnosząca się do zarządzania organizacją bez względu na jej wielkość, zakres i miejsce prowadzenia działalności, złożoność funkcjonujących procesów. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki skutecznego wdrożenia ISO 9001

 

Czytaj więcej

Ile trwa wdrożenie ISO 9001? 

Jak długo trwa wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością? Ile czasu potrzebujemy na wdrożenie ISO 9001 w naszej firmie? Takie pytania często padają, kiedy zastanawiamy się na wdrożeniem ISO 9001 w firmie. W poniższym artykule postaramy się przedstawić najważniejsze czynniki, które wpływają na to, jak długo trwa proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w organizacji i uzyskania certyfikatu ISO 9001.

 

Czytaj więcej

Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001, czyli Pełnomocnik ds. ISO 9001 osobą z zewnątrz firmy. Czy to możliwe? 

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby kierownictwo organizacji przydzieliło odpowiedzialności i uprawnienia osobom pełniącym istotne role w Systemie Zarządzania Jakością.  Norma ISO 9001:2015 nie określa natomiast na jakich zasadach / na podstawie jakich umów osoby pełniące istotne role w Systemie Zarządzania Jakością mają być zatrudnione w organizacji.

 

Czytaj więcej

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Kompetencje a certyfikat. Czy warto zrobić szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015? 

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby w ramach wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne. Audyty wewnętrzne powinny być przeprowadzane przez tzw. audytorów wewnętrznych, czyli osoby posiadające odpowiednie kompetencje w zakresie audytowania. Skuteczność przeprowadzenia audytu wewnętrznego w dużej mierze zależy od kompetencji audytorów wewnętrznych.

 

Czytaj więcej

Manager jakości / Pełnomocnik ds. ISO. Jakie są obowiązki, zadania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości? Czy Pełnomocnik ds. ISO jest nadal potrzebny w firmie? 

Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością. Jednym z wymagań normy ISO 9001 jest przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień osobom pełniącym istotne role w Systemie Zarządzania Jakością. W szczególności należy przydzielić odpowiedzialności związane z nadzorowaniem funkcjonującego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnieniem jego zgodności z wymaganiami normy ISO 9001. 
 

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku 

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

 

Czytaj więcej

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO 

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Zgodnie z tą definicją audyt powinien być przeprowadzany cyklicznie z ustaloną częstotliwością, przez niezależnych audytorów, którzy nie są w żaden sposób powiązani z obszarem audytowanym.
 

Co to jest certyfikat ISO 9001? Ile trwa uzyskanie certyfikatu ISO 9001? Ile kosztuje certyfikat ISO 9001?

Certyfikat ISO 9001 to dokument potwierdzający, że w organizacji, która posiada taki certyfikat, został wdrożony i funkcjonuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, uznawanej powszechnie na arenie międzynarodowej. Certyfikat ISO 9001 to potwierdzenie, że firma stosuje się do przyjętych podstawowych zasad zarządzania jakością, ukierunkowanych na spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz jakość oferowanych produktów / usług.
 

Jak opracować dokumentację ISO 9001? Dokumentacja jakościowa ISO 9001. Opracowanie dokumentacji ISO 9001. Nadzorowanie dokumentacji ISO 9001 

W organizacji na co dzień powstaje szereg dokumentów, które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Sposób tworzenia tych dokumentów, ich wypełniania oraz nadzorowania ich obiegu w dużej mierze wpływa na efektywność pracy i sprawne działanie zarówno poszczególnych obszarów firmy, jak również całej organizacji. Dokumentacja ISO 9001, zazwyczaj uważana za dodatkową „papierologię”, jeśli jest dobrze opracowana, prawidłowo prowadzona i zarządzana, może pomóc uporządkować sposób działania w organizacji, uporządkować procesy i działania, które są realizowane w przedsiębiorstwie.

 

Czytaj więcej

Jakie dokumenty są potrzebne w ISO 9001? Dokumentacja ISO 9001. Przygotowanie dokumentacji ISO 9001 

Norma ISO 9001:2015 nie wskazuje, jakie procedury systemowe powinny zostać opracowane przez organizację w ramach systemu ISO 9001. Zgodnie z normą ISO 9001 organizacja powinna jedynie prowadzić wymagane udokumentowane informacje w celu wykazania zgodności postępowania z wymaganiami normy ISO 9001. Opracowanie i wdrożenie do stosowania przejrzystych procedur postępowania i zasad nadzorowania jakości produktów / usług to w praktyce podstawa efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Wdrożenie ISO 9001 a firma konsultingowa. Czy warto zlecić wdrożenie ISO 9001 firmie konsultingowej? 

Wdrożenie ISO 9001 w organizacji to szereg działań, które należy wykonać w celu zaimplementowania w firmie wymagań systemu zarządzania jakością opisanych w normie ISO 9001. Na rynku funkcjonuje wiele firm konsultingowych, oferujących usługi doradcze w zakresie wdrożenia systemu ISO 9001. Współpraca z firmą konsultingową w zakresie wdrożenia ISO 9001 może przynieść wiele korzyści, ale jest to z całą pewnością uzależnione do profesjonalizmu, podejścia do projektu i doświadczenia firmy konsultingowej.

 

Czytaj więcej

Audytor wewnętrzny ISO 9001. Jakie są zadania, odpowiedzialności audytora wewnętrznego ISO 9001 w organizacji? 

Jednym z wymagań normy ISO 9001 jest konieczność przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji, których celem jest sprawdzenie, czy wdrożony i funkcjonujący w firmie system zarządzania jakością spełnia wymagania normy ISO 9001. Audytor wewnętrzny ISO 9001 odpowiada za przeprowadzanie w organizacji audytów wewnętrznych zgodnie z ustalonym harmonogramem audytów wewnętrznych oraz zgodnie z przyjętą w firmie procedurą przeprowadzania audytów wewnętrznych.
 

 

 

 

 

Kontakt:
  tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO 

kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001, bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, IFS, BRC, UTZ, RSPO), środowiskowego ISO 14001, BHP ISO 45001 i innych, system zarządzania dostosowany indywidualnie do każdej firmy

Nadzorowanie ISO / outsourcing zadań Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne 

nadzorowanie systemów zarządzania, nadzór systemu ISO, outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika ds. ISO oraz audytora wewnętrznego ISO, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Szkolenia ISO stacjonarne i online

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań Klienta (sieci handlowych) 

przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

Audyty dostawców 

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy 

doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

Produkty z serii ISO.ONLINE 

 

Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!

Szkolenie online Audytor wewnętrzny ISO 9001 

indywidualne szkolenie online w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 9001:2015

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego zapoznania się z zasadami audytowania i wymaganiami normy ISO 9001:2015

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu

niskie koszty wdrożenia

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH


projekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem