Aktualizacja IFS Food / Przejście na standard nową wersję IFS Food / Dostosowanie do IFS Food / Zmiany w standardzie IFS Food

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przejście na IFS Food v8. Aktualizacja, dostosowanie do standardu IFS Food v8. Zmiany i nowe wymagania

Standard IFS Food v8 zawiera wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, legalności i jakości żywności na wszystkich etapach przetwarzania produktów spożywczych oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi regulacjami (np. wymaganiami klienta).
 
Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie przejścia na nową wersję standardu IFS Food. Aktualizację systemu zarządzania do nowych wymagań standardu IFS Food przeprowadzamy w różnych wariantach. W zależności od stopnia, w jakim chcesz się zaangażować w działania związane z dostosowaniem systemu IFS Food w Twojej firmie do nowych wymagań oferujemy szkolenia, konsultacje, audyty rewizyjne, kompleksową aktualizację. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w obszarze wprowadzenia zmian wynikających z rewizji standardu IFS Food:

I WARIANT:

Szkolenie: dostosowanie Twojej Firmy do nowego wydania standardu IFS Food

szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretacji i wdrożenia nowych wymagań standardu IFS Food

w trakcie szkolenia przedstawiamy praktyczną analizę zmian, jakie należy wdrożyć w systemie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w Organizacji, wynikających z rewizji standardu IFS Food

podczas szkolenia omawiamy wymagania standardu IFS Food ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany i nowe wymagania nieuwzględnione w poprzedniej wersji standardu. Przedstawiamy strukturę dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań standardu IFS Food.  Udostępniamy przykładowe formularze wymagane przez standard IFS Food

szkolenie realizujemy w różnych formach, jako:

otwarte webinarium grupowe

szkolenie online indywidualne

webinarium indywidualne

szkolenie dedykowane (w formie stacjonarnej lub zdalnej)

Szkolenie IFS Food

zmiany i nowe wymagania

szkolenie online w formie grupowego webinarium otwartego na żywo z trenerem

Zobacz najbliższe terminy

Szkolenie IFS Food

zmiany i nowe wymagania

szkolenie online indywidualne w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

Zobacz więcej informacji

Szkolenie IFS Food

zmiany i nowe wymagania

szkolenie online w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem

Zobacz więcej informacji

Szkolenie IFS Food

zmiany i nowe wymagania

szkolenie dedykowane realizowane dla Twojej firmy w formie zdalnej lub stacjonarnie

Zapytaj o ofertę

II WARIANT:

Audyt rewizyjny na zgodność z wymaganiami standardu IFS Food

Audyt rewizyjny na zgodność z wymaganiami standardu IFS Food to analiza luk systemowych wraz z wykazem niezbędnych działań w zakresie dostosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w Twojej firmie do nowych wymagań standardu IFS Food.

Z uwagi na fakt, że nowe wydanie standardu IFS Food wprowadza szereg kluczowych zmian w dotychczasowe systemy zarządzania, oferujemy Twojej Firmie audyt rewizyjny (analizę luk systemowych), który pozwoli na bardziej efektywne dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności funkcjonującego w Twojej Firmie do wymagań standardu IFS Food. W trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu przyjęte sposoby działania w obszarach produkcyjno - magazynowych spełniają wymagania nowego wydania standardu IFS Food.
 
W wyniku audytu otrzymujesz raport wraz z listą działań, które należy wdrożyć w celu uzyskania zgodności z nową wersją standardu IFS Food (wyszczególnienie procesów / obszarów niezbędnych do zmiany zgodnie z nowymi wymaganiami wraz ze wskazaniem odpowiednich punktów standardu). Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrożenia działań, wskazanych w raporcie z audytu.

 

III WARIANT:

Kompleksowa aktualizacja systemu IFS Food w Twojej firmie. Dostosowanie do nowych wymagań

w ramach kompleksowego dostosowania do wymagań IFS Food wykonujemy następujące działania: audyt rewizyjny wraz z harmonogramem działań (wskazujemy, jakie obszary wymagają dostosowania, wskazujemy działania, które należy wykonać w celu dostosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności do nowych wymagań standardu IFS Food), przeprowadzamy aktualizację dokumentacji IFS Food, wykonujemy szkolenia dla pracowników z wymagań standardu IFS Food.

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z zakresu przejścia na IFS Food:

Szkolenie online. Przejście na nowe wydanie standardu IFS Food. Nowe wymagania, zmiany, dostosowanie

Indywidualne szkolenie online w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi. Warsztaty praktyczne z dostosowania do wymagań IFS Food. Przejście na standard IFS Food. Zmiany w systemie IFS Food

W trakcie szkolenia dowiesz się m. in., jak skutecznie i bez problemów dostosować system zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności do nowych wymagań standardu IFS Food oraz jakie są zmiany w IFS Food względem poprzedniego wydania standardu.

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania standardu IFS Food ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany i nowe wymagania nieuwzględnione w wydaniu. Przedstawiona zostanie również struktura dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań standardu IFS Food.

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach standardu IFS Food

dodatkowo konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego przejścia na IFS Food

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Szkolenie online webinarium IFS Food. Zmiany, wymagania, aktualizacja

Indywidualne szkolenie zdalne w formie webinarium z trenerem na żywo z zakresu aktualizacji IFS Food do nowych wymagań standardu!

W trakcie szkolenia dowiesz się m. in. , jak skutecznie i bez problemów dostosować system zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności do nowych wymagań standardu IFS Food, jakie są nowe wymagania IFS Food oraz jakie są zmiany w standardzie względem jego poprzedniego wydania.

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania standardu IFS Food ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany i nowe wymagania nieuwzględnione w wydaniu poprzednim. Przedstawiona zostanie również struktura dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań standardu IFS Food. Pokażemy przykładowe formularze wymagane przez IFS Food.

W ramach szkolenia otrzymujesz:

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem (czas trwania: 6h),

materiały szkoleniowe z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach standardu IFS Food,

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy.

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem