Szkolenia online indywidualne / Szkolenie ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, IFS Food, BRC Food i inne - wymagania normy, Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ds. ISO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenia online indywidualne z zakresu wymagań normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, standardów BRC, IFS, RSPO, Rainforest Alliance i in.:

 

Jak wygląda indywidualne szkolenie online z serii BASIC?

 

1. Wybierasz szkolenie z poniższej listy dostępnych szkoleń online z serii BASIC realizowanych w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.

2. Zgłaszasz swój udział w szkoleniu poprzez wypełnienie i przesłanie do nas formularza zgłoszeniowego. Na podstawie otrzymanej faktury proforma dokonujesz zapłaty za szkolenie.

3. Na wskazany adres e-mail otrzymujesz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. Materiały szkoleniowe obejmują prezentację mulimedialną oraz wzory formularzy w wersji edytowalnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy na co dzień. Zapoznajesz się z materiałami szkoleniowymi w dowolnym dla siebie czasie i miejscu. Możesz skorzystać również z konsultacji e-mail z trenerem w celu wyjaśnienia wątpliwości, które mogą pojawić się podczas samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych.

4. W kolejnym kroku przystępujesz do testu sprawdzającego online - w przypadku szkoleń dla Audytorów wewnętrznych.

5. Po zakończonym szkoleniu oraz na podstawie pozytywnej oceny z testu sprawdzającego (w przypadku szkoleń dla Audytorów wewnętrznych) otrzymujesz zaświadczenie / certyfikat ze szkolenia.

 

Indywidualne szkolenia online BASIC to:

niskie koszty szkolenia

ważna jest dla nas Twoja dobra ocena  szkolenia, dlatego obniżyliśmy ceny naszych szkoleń bez wpływu na ich jakość 

elastyczny czas szkolenia

szkolenie realizowane jest w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi we własnym tempie i w dogodnym dla siebie czasie i miejscu

praktyczne materiały szkoleniowe

materiały szkoleniowe w formie prezentacji multimedialnej + wzory formularzy w wersji edytowalnej, bez limitu czasowego, treści szkoleniowe nastawione na praktyczne stosowanie systemu zarządzania

Zobacz wykaz wszystkich indywidualnych szkoleń online z serii BASIC

Najczęściej wybierane szkolenia online z serii BASIC:

ISO 9001:2015 - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:

ISO 9001:2015 - wymagania / Jak wdrożyć ISO 9001?

System zarządzania jakością w Twojej firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami i wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz zasadami systemu zarządzania jakością. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę, jakie są wymagania normy ISO 9001 oraz niezbędne umiejętności w zakresie interpretowania wymagań normy ISO 9001 w odniesieniu do swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 9001 w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 9001:2015 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania jakością i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki jakości i celów jakościowych, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZJ, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji / realizacji usług, monitorowanie systemu ISO 9001, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik ISO 9001

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika ISO 9001 w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania Systemem Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego ISO 9001 / pełnomocnika ds. SZJ.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 9001:2015 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania jakością i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki jakości i celów jakościowych, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZJ, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji / realizacji usług, monitorowanie, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie SZJ. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 9001 / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania jakością. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania.

 

ISO 14001:2015 - SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO:

ISO 14001 - wymagania / Jak wdrożyć ISO 14001?

System zarządzania środowiskowego w Twojej firmie według normy ISO 14001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz zasadami systemu zarządzania środowiskowego. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 14001 w firmie, aby z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 14001, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją w obszarze ochrony środowiska.

Program szkolenia obejmuje omówienie zasad systemu zarządzania środowiskowego w praktyce biznesowej, czyli integracji środowiskowych wymagań prawnych z wymaganiami systemu zarządzania jakością (przywództwo, zarządzanie ryzykiem). W trakcie szkolenia przeprowadzone zostaną także warsztaty praktyczne, czyli przedstawienie, jak wymagania normy ISO 14001 można przełożyć na praktyczne rozwiązania w organizacji. Omówione zostaną takie zagadnienia m.in., jak: kontekst organizacji, identyfikacja zainteresowanych stron, przywództwo i planowanie, sterowanie operacyjne, komunikacja, świadomość i kompetencje personelu, zarządzanie ryzykiem w obszarze środowiskowym, tworzenie dokumentacji systemowej – wymagane procedury, instrukcje, zapisy.

 

Audytor wewnętrzny ISO 14001 / Pełnomocnik ISO 14001

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania systemem zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015 w kontekście swojej Organizacji.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego ISO 14001 / pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 14001:2015 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki środowiskowej i celów środowiskowych, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach systemu ISO 14001, wyznaczanie aspektów środowiskowych, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia, świadomość), monitorowanie aspektów środowiskowych, reagowanie na sytuacje awaryjne, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu ISO 14001. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 14001 / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania środowiskowego. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników systemu ISO 14001. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania.

 

ISO 45001:2018 - SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY:

Wymagania normy ISO 45001 / Jak wdrożyć ISO 45001?

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie według normy ISO 45001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz kluczowymi zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 45001 w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 45001, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją w obszarze BHP.

Program szkolenia obejmuje omówienie zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w praktyce biznesowej, czyli integracji wymagań prawnych w zakresie bhp z wymaganiami systemu zarządzania jakością (przywództwo, zarządzanie ryzykiem) oraz przedstawienie wymagań prawnych z zakresu bhp obowiązujących w Polsce i UE. W ramach szkolenia wykonane zostaną warsztaty praktyczne, których celem jest przedstawienie praktycznego przełożenia wymagań normy ISO 45001 na rozwiązania możliwe do zastosowania w firmie uczestnika szkolenia. Ćwiczenia praktyczne obejmują takie zagadnienia, jak przywództwo i planowanie, czyli analizę procesów biznesowych w obszarze bhp, określenie kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, zadań i odpowiedzialności kierownictwa, opracowanie polityki bhp, celów i programów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie szkolenia przedstawimy narzędzia i techniki wspomagające utrzymywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, właściwej komunikacji, świadomości i kompetencji personelu, omówimy obszar związany z zarządzaniem ryzykiem w obszarze bhp, monitorowaniem i oceną wyników. Zwrócimy również uwagę na doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz pokażemy wzory dokumentów ISO 45001 (wymagane procedury, instrukcje, zapisy).

 

Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik ds. ISO 45001

Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego ISO 45001 / Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi systemu ISO 45001. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście swojej Organizacji.

Szkolenie kończy się oceną wiedzy oraz umiejętności osób szkolonych, na podstawie której wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego ISO 45001 / Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną Pracy ISO 45001:2018.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 45001 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki BHP i celów BHP, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZBHP, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia i świadomość, współudział i konsultacje), reagowanie na sytuacje potencjalnie wypadkowe, incydenty, monitorowanie, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu ISO 45001. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 45001 / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania BHP. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników ISO 45001. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania.


ISO 22000:2018 - SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI:

ISO 22000 - wymagania / Jak wdrożyć ISO 22000?

System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej firmie według normy ISO 22000:2018 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami normy ISO 22000:2018 oraz zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 22000 w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 22000, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i legalności wytwarzanych produktów.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 22000:2018 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 

Audytor wewnętrzny ISO 22000 / Pełnomocnik ds. ISO 22000

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego ISO 22000 / pełnomocnika ds. ISO 22000 w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000:2018. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania normy ISO 22000:2018 w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego ISO 22000 / pełnomocnika ds. ISO 22000.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 22000:2018 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 22000 / pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

 

Mocne strony naszych kursów zdalnych

 

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrożeniami oraz audytowaniem systemu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, IFS, BRC

możliwość kontaktu z trenerem stwarza okazję do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości

w ocenie skuteczności naszych szkoleń nie ograniczamy się jedynie do oceny "krótko po", stosujemy praktyczną i obiektywną ocenę naszej pracy w ujęciu długofalowym, opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka. Ocena efektywności szkoleń stanowi nieodzowny element naszego procesu szkoleniowego, za pomocą którego weryfikujemy realizację celów szkoleniowych oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ISO 22000, IFS, BRC oraz przeprowadzonych audytów, liczne przykłady z praktyki biznesowej

nasze szkolenia zdalne to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić w przystępny sposób wymagania normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ISO 22000, IFS, BRC

wymagania normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ISO 22000, IFS, BRC przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

 

Kontakt

  tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 

Dokumentacja ISO

wzory procedur i formularzy w wersji edytowalnej do samodzielnego wdrożenia wybranego systemu zarządzania w Twojej Firmie: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP i in.

Czytaj więcej

Szkolenia online indywidualne webinarium

szkolenia w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem, materiały szkoleniowe w formie nagrania z lektorem oraz zestaw formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy, webinarium z normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, RSPO, UTZ, IFS Food, BRC Food, HACCP

Czytaj więcej

Konsultacje online

Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, IFS, BRC, UTZ, RSPO, BIO (certyfikat produktu ekologicznego), FSC

Czytaj więcej

PRZYKŁADOWE PRODUKTY Z SERII ISO.ONLINE:

System ISO 9001 - jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?

Dokumentacja
ISO 9001:2015 - gotowe wzory procedur i formularzy

MODUŁ PODSTAWOWY

Wzory dokumentów
do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
wg wymagań normy
ISO 9001:2015

System ISO 14001 - jak samodzielnie wdrożyć ISO 14001 w firmie?

Dokumentacja ISO 14001:2015 wzór - gotowe wzory procedur i formularzy

Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia ISO 14001:2015 w firmie

Czytaj więcej

Szkolenie zdalne webinarium ISO 9001

Szkolenie online z normy ISO 9001 - wymagania, jak wdrożyć ISO 9001 w firmie?

Szkolenie online ISO 9001 w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem

Szkolenie online indywidualne z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 - zasady wdrażania, wymagania SZJ

Konsultacje online ISO 22000

konsultacje online ISO 22000 na żywo z trenerem:

dowiesz się, jak przełożyć wymagania normy ISO 22000 na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury ISO 22000 do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego ISO 22000)

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć system ISO 22000 w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji

Czytaj więcej

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 45001:2018

praktyczne omówienie wymagań norm z serii ISO i zasad audytowania, liczne przykłady praktyczne

 

Sprawdź najbliższe terminy!

POLECANE WEBINARIA OTWARTE:

ISO 9001:2015:

System Zarządzania Jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Zobacz szczegóły szkolenia

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018

Zobacz szczegóły szkolenia

ISO 22000:2018:

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w Twojej Firmie według normy ISO 22000:2018 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Zobacz szczegóły szkolenia

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2018

Zobacz szczegóły szkolenia

BRC Food:

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik BRC Food

Zobacz szczegóły szkolenia

IFS Food:

Audytor wewnętrzny IFS Food / Pełnomocnik ds. IFS Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Zobacz szczegóły szkolenia

BRC Packaging:

Standard BRC Packaging Materials - poznaj wymagania standardu oraz praktyczne rozwiązania jego wdrażania

Zobacz szczegóły szkolenia

RSPO:

Certyfikat RSPO dla Twoich produktów. Wymagania systemu, zasady certyfikacji

Zobacz szczegóły szkolenia

Rainforest Alliance:

Certyfikat Rainforest Alliance dla Twoich produktów. Wymagania systemu, zasady certyfikacji

Zobacz szczegóły szkolenia

BIO/EKO/ORGANIC:

Certyfikat BIO/EKO dla Twoich produktów. Poznaj zasady produkcji żywności ekologicznej - wymagania systemu, zasady certyfikacji

Zobacz szczegóły szkolenia

ISO 14001:2015:

System Zarządzania Środowiskowego w Twojej Firmie według normy ISO 14001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Zobacz szczegóły szkolenia

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Zobacz szczegóły szkolenia

ISO 45001:2018:

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej Firmie według normy ISO 45001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Zobacz szczegóły szkolenia

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018

Zobacz szczegóły szkolenia

System jakości ISO 9001 i inne systemy zarządzania

Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Co jest system zarządzania jakością? Co to jest ISO 9001?

ISO 9001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością. Norma ISO 9001 może być stosowana przez każdą organizację niezależnie od wielkości, miejsca prowadzenia działalności, czy specyfiki działania oraz branży. Norma ISO 9001 ukierunkowana jest na spełnianie wymagań klienta.

Czytaj więcej

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku

ISO 9001 to międzynarodowa norma postępowania odnosząca się do zarządzania organizacją bez względu na jej wielkość, zakres i miejsce prowadzenia działalności, złożoność funkcjonujących procesów. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki skutecznego wdrożenia ISO 9001

Czytaj więcej

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001? Poznaj etapy certyfikacji ISO 9001

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to poprawa wizerunku organizacji poprzez potwierdzenie przez niezależną jednostkę certyfikującą, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001.

Czytaj więcej

Ile trwa wdrożenie ISO 9001?

Jak długo trwa wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością? Ile czasu potrzebujemy na wdrożenie ISO 9001 w naszej firmie? Takie pytania często padają, kiedy zastanawiamy się na wdrożeniem ISO 9001 w firmie. W poniższym artykule postaramy się przedstawić najważniejsze czynniki, które wpływają na to, jak długo trwa proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w organizacji i uzyskania certyfikatu ISO 9001.

Czytaj więcej

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Zgodnie z tą definicją audyt powinien być przeprowadzany cyklicznie z ustaloną częstotliwością, przez niezależnych audytorów, którzy nie są w żaden sposób powiązani z obszarem audytowanym.

Czytaj więcej

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

Czytaj więcej

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem