Usługi BHP / Audyt BHP / Sprawdzenie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audyt BHP w Twojej Firmie / Sprawdzenie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP

 
Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Spełnienie tego obowiązku realizowane jest poprzez systematyczne nadzorowanie stanu BHP w firmie.
Jednym ze skutecznych sposobów na weryfikację i sprawdzenie stanu BHP w firmie oraz sprawdzenie zgodności z wymaganiami prawnymi jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu BHP. 

Na czym polega audyt BHP?

Celem audytu BHP jest identyfikacja luk systemowych i uchybień w obszarze BHP, ocena zgodności praktyk panujących w organizacji z wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie BHP. Nieprzestrzeganie przepisów BHP może skutkować wypadkami przy pracy, groźbą kar finansowych, jak również odpowiedzialnością karną.

W ramach prowadzonych przez nasz zespół audytów BHP kontroli podlegają m. in. następujące obszary:
 • działania ukierunkowane na zapobieganie wypadkom, warunki pracy w pomieszczeniach i na poszczególnych stanowiskach, pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
 • stosowane środki ochrony indywidualnej (stosowanie odzieży i obuwia roboczego) oraz zbiorowe środki ochrony,
 • szkolenia BHP, uprawnienia, badania profilaktyczne oraz dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników,
 • nadzór nad infrastrukturą, dopuszczenia do ruchu, stan techniczny maszyn i urządzeń, eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych,
 • procedury i instrukcje BHP, instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy, instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń,
 • dokumentacja związana z oceną ryzyka zawodowego oraz pracami szczególnie niebezpiecznymi,
 • plany ewakuacji, system udzielania pierwszej pomocy, drogi transportowe (oznakowanie, drożność i inne),
 • przestrzeganie norm czasu pracy,
 • regulamin pracy obowiązujący w zakładzie,
 • prowadzone pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników.
 • dokumentacja wypadków i chorób zawodowych, prace komisji BHP,
 • sprzęt gaśniczy oraz ćwiczenia ewakuacyjne.

Audyt BHP polega na przeglądzie i weryfikacji prowadzonej w firmie dokumentacji dotyczącej obszaru BHP, rozmowie z pracownikami oraz wizji lokalnej zakładu w celu weryfikacji stanu faktycznego.

Z przeprowadzonego audytu BHP sporządzany zostaje raport z audytu z zestawieniem zaleceń do wykonania. Raport z audytu BHP zawiera wykaz zidentyfikowanych uchybień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz propozycję ich rozwiązań.

Korzyści z przeprowadzenia audytu BHP przez firmę zewnętrzną:

 • celem audytu BHP jest określenie działań ukierunkowanych na poprawę ochrony zdrowia i życia pracowników,
 • w ramach prowadzonego audytu BHP identyfikowane są czynniki ryzyka oraz określane zasady ich minimalizowania,
 • audyt BHP pomaga zidentyfikować obowiązujące wymagania prawne w obszarze BHP oraz dostosować się do tych wymagań, co firmie daje pewność przestrzenia aktualnych przepisów prawnych.
   
 
 

Zapytaj o ofertę na przeprowadzenie audytu BHP w Twojej firmie

Formularz ofertowy

Audyt BHP - lista kontrolna do przeprowadzania audytów BHP

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała listę kontrolną do przeprowadzania audytów BHP. Celem listy kontronej jest zapewnienie prawidłowego przebiegu audytu BHP poprzez uwzględnienie podczas weryfikacji wszystkich niezbędnych obszarów BHP.

Audyty BHP realizowane przez nasz zespół opierają się na wskazanej powyżej liście kontrolnej.

Obszary ujęte w liście kontrolnej audytu BHP:
 
 • stosunek pracy
 • wynagrodzenia i inne świadczenia
 • regulamin pracy
 • czas pracy
 • urlopy pracownicze
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • ocena ryzyka zawodowego
 • wypadki przy pracy
 • badania lekarskie
 • szkolenia BHP
 • dodatkowe kwalifikacje
 • czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe
 • obiekty i pomieszczenia pracy
 • oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne
 • stanowiska i procesy pracy
 • maszyny i urządzenia techniczne
 • urządzenia i instalacje energetyczne
 • transport
 • magazynowanie i składowanie
 • nadzór i kontrola stanu BHP
 • stały nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
      
 
 
 
W celu dopasowania oferty do Twoich potrzeb skontaktuj się z nami
 
601 837 351
 
biuro@synergiagroup.eu

 

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidualnej wyceny na profesjonalny audyt BHP!


Formularz ofertowy

 

 

 

 

Kontakt:

  tel.: 601 837 351

 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
W ZAKRESIE BHP WYKONUJEMY RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:
 
 
Szkolenia BHP
(wstępne i okresowe) - w formie instruktażu lub samokształcenia
 
Ocena ryzyka zawodowego
opracowanie dokumentacji dla stanowisk w Twojej Firmie
 
Wypadki przy pracy
udział w postępowaniach, opracowanie dokumentacji
 
Ochrona środowiska
gospodarka odpadami, emisje spalin, raporty KOBIZE
 
Usługi PPOŻ
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług BHP zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem