Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online System HACCP - zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) na co dzień

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs e-learning / szkolenie online System HACCP - zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) na co dzień

Praktyczne spełnienie wymagań systemu HACCP - szkolenie dla pracowników z obszaru produkcji i magazynu

 

Cel szkolenia systemu HACCP / GMP / GHP:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami systemu HACCP oraz zasad GMP /GHP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na spełnienie wymagań w obszarach produkcyjno-magazynowych. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą niezbędne umiejętności w zakresie praktycznego przestrzegania wymagań systemu HACCP oraz zasad GMP / GHP w obszarach produkcyjno-magazynowych. Dowiedzą się również, jak ich praca wpływa na bezpieczeństwo żywności i jakie ma to znaczenie dla spełnienia wymagań prawnych oraz wymagań klientów Twojej Firmy.

Program szkolenia obejmuje przedstawienie systemu HACCP jako podstawowego elementu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz korzyści dla firmy z właściwe funkcjonującego systemu HACCP z punktu widzenia pracownika. W trakcie szkolenia zostaną omówione wymagania Dobrych Praktyk (Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP) w obszarach produkcyjnych, w szczególności zwrócimy uwagę na przestrzeganie zasad GMP / GHP (mycie i dezynfekcja, higiena pracowników, higiena stanowiska pracy oraz obszarów produkcyjnych, procesy DDD i inne), monitorowanie CP, CCP, właściwe reagowanie na niezgodności, podejmowanie działań korekcyjnych i korygujących, zasady prowadzenia niezbędnych zapisów.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w codziennej pracy.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

Szkolenie online System HACCP - zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) na co dzień. Jakie korzyści uzyska Twoja Firma ze szkolenia pracowników?

pracownicy Twojej Firmy:

zdobędą podstawową wiedzę z zakresu wymagań systemu HACCP oraz zasad GMP / GHP

uzyskają informacje, dlaczego istotne jest monitorowanie CP i CCP oraz szybkie reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości, będą potrafili w sposób skuteczny podejmować odpowiednie działania korekcyjne i korygujące

zdobędą praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem zapisów wymaganych przez system HACCP, przestrzeganiem zasad GMP / GHP

zwiększą swoją świadomość w zakresie bezpieczeństwa produktu, co przełoży się na poprawę jakości oraz bezpieczeństwa dostarczanej żywności

dowiedzą się, jak ich praca wpływa na bezpieczeństwo żywności i jakie ma to znaczenie dla spełnienia wymagań prawnych oraz wymagań klientów Twojej Firmy

Program szkolenia online System HACCP - zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) na co dzień:

 
1. Wprowadzenie

2. System HACCP – jako podstawowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

3. Korzyści dla Twojej Firmy z właściwe funkcjonującego systemu HACCP z punktu widzenia pracownika

4. Wymagania Dobrych Praktyk (Dobra Praktyka Produkcyjna – GMP, Dobra Praktyka Higieniczna – GHP) w obszarach produkcyjnych Twojej Firmy

5. System HACCP – krótko o wymaganiach

6. Warsztaty praktyczne - system HACCP z perspektywy pracownika Twojej Organizacji
 
Ćwiczenie 1: Przestrzeganie zasad GMP / GHP (mycie i dezynfekcja, higiena pracowników, higiena stanowiska pracy oraz obszarów produkcyjnych, procesy DDD i inne)
Ćwiczenie 2: Monitorowanie CP, OPRP oraz CCP. Właściwe reagowanie na niezgodności. Podejmowanie działań korekcyjnych i korygujących
Ćwiczenie 3: Podstawowe procedury, instrukcje oraz formularze funkcjonujące w systemie HACCP. Zasady prowadzenia niezbędnych zapisów

7. Odpowiedzialności i uprawnienia w systemie HACCP. Szkolenia

8. Komunikacja jako narzędzie do właściwego przestrzegania wymagań systemu HACCP

9. Podsumowanie i wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi
formularzami

zaświadczenie ze szkolenia

 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień (4h)
 
Koszt szkolenia: 580 zł netto (+23% VAT = 713,40 zł brutto) / osoba
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE System HACCP - zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) na co dzień:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami, szkolenie realizowane również w formie online

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE System HACCP - zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) na co dzień?

 

wymagania systemu HACCP przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania systemu HACCP oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia online system HACCP:
Szkolenie online System HACCP - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć HACCP w firmie? Jak opracować dokumentację HACCP?: Wymagania systemu HACCP (wg Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969) - dostosuj system HACCP funkcjonujący w Twojej Firmie do obowiązujących wymagań prawnych Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem