Kurs e-learning / szkolenie online FSSC 22000 / wymagania standardu FSSC 22000 / wdrożenie FSSC 22000 w firmie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE FSSC 22000 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć FSSC 22000 w firmie?:

Wymagania standardu FSSC 22000 a inne standardy jakościowe w branży spożywczej - poznaj kluczowe wymagania liderów rynku spożywczego

 

Cel szkolenia FSSC 22000:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami standardu FSSC 22000 oraz przedstawienie najistotniejszych różnic między FSSC 22000 a innymi standardami stosowanymi w branży spożywczej. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego stosowania standardu w swojej Organizacji.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

 

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online FSSC 22000 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć FSSC 22000 w firmie?

poznasz podstawowe założenia i cele stosowania standardu FSSC 22000

dowiesz się, jakie są kluczowe wymagania liderów rynku spożywczego, którzy stosują standard FSSC 22000 do oceny swoich dostawców

uzyskasz informacje, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wdrożeniu FSSC 22000

zdobędziesz wiedzę, jak interpretować wymagania FSSC 22000 w odniesieniu do swojej Organizacji
 


będziesz potrafił przekładać wymagania FSSC 22000 na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji

będziesz potrafił samodzielnie opracować najważniejsze dokumenty wymagane przez FSSC 22000 i wdrożyć je do stosowania

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu FSSC 22000

 

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia systemu FSSC 22000

Program szkolenia online FSSC 22000 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć FSSC 22000 w firmie?:

1. Wprowadzenie

2. Kluczowe wymagania normy ISO 22000 (planowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, zaangażowanie kierownictwa, zarządzanie zasobami, planowanie i realizacja wyrobów bezpiecznych, doskonalenie systemu)

3. Warsztaty praktyczne – wymagania FSSC 22000 i wdrożenie FSSC 22000 w Twojej firmie
 
Ćwiczenie 1: Zasady GMP / GHP jako Programy Warunków Wstępnych
Ćwiczenie 2: Wymagania normy ISO 22000 oraz bezpieczeństwo produktu (obrona żywności, zapobieganie oszustwom żywności, zarządzanie alergenami, oznakowanie produktów)
Ćwiczenie 3: Wymagania wynikające z systemu zarządzania jakością ISO 9001 (zarządzanie usługami, materiałami dostarczanymi, personelem, monitorowanie środowiska)
Ćwiczenie 4: Wytyczne ISO/TS 22002-1:2009 (konstrukcje budynków, pomieszczenia
i obszary robocze, magazynowanie, media, zarządzanie odpadami, czyszczenie
i konserwacja maszyn, urządzeń, dezynfekcja, nadzór DDD, higiena osobista, wycofanie produktu, zapobieganie skażeniu, bioterroryzm, świadomość klientów)
Ćwiczenie 5: Tworzenie dokumentacji systemowej

4. Podsumowanie i wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE FSSC 22000 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć FSSC 22000 w firmie?:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE FSSC 22000 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć FSSC 22000 w firmie?:

 

wymagania standardu FSSC 22000 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania standardu FSSC 22000 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etapy oceny efektywności szkoleń realizowanych przez SYNERGIAgroup

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzyi umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte  Harmonogram szkoleń otwartych
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem