Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online BRC Food / Wymagania standardu BRC Food / Wdrożenie BRC Food w firmie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE BRC FOOD - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć BRC Food w firmie?:

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności BRC Food w Twojej Firmie - praktyczne spełnienie wymagań systemu BRC Food

 

Cel szkolenia BRC Food:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu BRC Food (Global Standard for Food Safety). Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrożenia oraz stosowania standardu BRC Food w swojej Organizacji. Podczas szkolenia omówiona zostanie procedura audytu na zgodność z wymaganiami standardu BRC Food, jak również zwrócona zostanie uwaga na możliwości doskonalenia procesów biznesowych dzięki zastosowaniu tego standardu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, jak wdrożyć BRC Food w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami standardu BRC Food, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i legalności wytwarzanych produktów.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań standardu BRC Food wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 
To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia.

 

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi  czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online BRC FOOD - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć BRC Food w firmie?

poznasz podstawowe założenia i cele stosowania standardu BRC Food

poznasz wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
w oparciu o standard BRC Food

dowiesz się, jakie są kluczowe wymagania liderów rynku spożywczego, którzy stosują standard BRC Food do oceny swoich dostawców

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia standardu BRC Food

będziesz potrafił samodzielnie opracować najważniejsze dokumenty wymagane przez standard BRC Food i wdrożyć je do stosowania


uzyskasz informacje, na jakie obszary w swojej Organizacji należy zwrócić szczególną uwagę przy wdrożeniu standardu BRC Food

zdobędziesz wiedzę, jak interpretować wymagania BRC Food w odniesieniu do swojej Organizacji

będziesz potrafił przekładać wymagania BRC Food na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu BRC Food
 

zdobędziesz wiedzę niezbędną do uzyskania kwalifikacji audytorskich
w ramach szkoleń dedykowanych dla audytorów wewnętrznych

Program szkolenia online BRC FOOD - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć BRC Food w firmie?:

1. Wprowadzenie

2. Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności

3. Standard BRC Food – podstawowe założenia i pojęcia, nowy model dostępu do standardu

4. Warsztaty praktyczne – wdrożenie standardu BRC Food w Twojej Organizacji   

Ćwiczenie 1: Wymagania systemu HACCP oraz Programy Wstępne (zasady GMP / GHP, analiza zagrożeń, monitorowanie CCP)
Ćwiczenie 2: Wymagania fundamentalne standardu BRC Food (standardy zakładu, utrzymanie higieny, zarządzanie alergenami, zarządzanie dostawcami, orientacja na klienta, komunikacja, kontrola opakowania, personel)
Ćwiczenie 3: Identyfikowalność i wycofanie produktu, obrona żywności
Ćwiczenie 4: Zarządzanie ryzykiem w standardzie BRC Food (strefy ryzyka)
Ćwiczenie 5: Wymagania wynikające z systemu zarządzania jakością ISO 9001 (odpowiedzialność kierownictwa, przegląd zarządzania, audyty wewnętrzne)
Ćwiczenie 6: Tworzenie dokumentacji systemowej
Ćwiczenie 7: Przygotowanie organizacji do audytu certyfikacyjnego (na jakie punkty należy zwrócić szczególną uwagę, audyty zapowiedziane i niezapowiedziane, niezgodności i terminy kolejnych audytów)

5. Podsumowanie i wnioski

 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień


Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych

ZAPYTAJ O TO SZKOLENIE W FORMIE DEDYKOWANEJ (stacjonarnie lub online)

Zapytaj o ofertę

ZAPISZ SIĘ NA TO SZKOLENIE W FORMIE ONLINE

 Zapisz się na szkolenie


ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Zobacz harmonogram

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE BRC FOOD - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć BRC Food w firmie?:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy
i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań
w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – szkolenie BRC realizujemy w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

 

 

Trenerzy – szkolenie BRC prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE BRC FOOD - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć BRC Food w firmie?

 

wymagania standardu BRC Food przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania standardu BRC Food oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia BRC FOOD:

Szkolenie online BRC Food - Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food: Pełnomocnik / Audytor wewnętrzny BRC Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Czytaj więcej o szkoleniu

Szkolenie online BRC Food - doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności: Standard BRC Food. Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych / pełnomocników BRC Food - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

Czytaj więcej o szkoleniu

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem