Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online RSPO / wymagania standardu RSPO / wdrożenie RSPO w firmie

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE RSPO - wymagania / Jak wdrożyć RSPO? Jak uzyskać certyfikat RSPO?:

Certyfikat RSPO dla Twoich produktów. Pokaż zaangażowanie Twojej Firmy w zrównoważony rozwój łańcucha dostaw oleju palmowego - wymagania systemu, zasady certyfikacji

 

Cel szkolenia RSPO:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu RSPO SCCS, dotyczącego certyfikacji łańcucha dostaw i handlu oraz przetwórstwa oleju palmowego. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego stosowania standardu RSPO w organizacji. Podczas szkolenia omówione zostaną również możliwości zastosowania certyfikatu RSPO oraz zasady prawidłowego posługiwania się logo RSPO. Przedstawimy zagadnienia związane z używaniem portalu Palmtrace oraz przygotowaniem organizacji do audytu certyfikującego RSPO. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, jak wdrożyć system RSPO w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami standardu RSPO, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw produktów zawierających certyfikowany olej palmowy.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań standardu RSPO wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu RSPO i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie modelu łańcucha dostaw , przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu RSPO, wybór przedstawiciela  kierownictwa ds. RSPO, opracowanie procedur dotyczących nadzoru systemu RSPO w organizacji, w szczególności właściwego nadzoru ciągłości łańcucha dostaw produktów zawierających certyfikowany olej palmowy, zapewnienie identyfikowalności, kontrola zakupów, magazynowania, produkcji i sprzedaży produktów certyfikowanych, nadzorowanie procesów zlecanych na zewnątrz, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania i szkolenia, stosowanie znaku towarowego RSPO i zasady komunikacji.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

 

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online RSPO - wymagania / Jak wdrożyć RSPO? Jak uzyskać certyfikat RSPO?

poznasz podstawowe założenia i cele stosowania standardu RSPO

poznasz wymagania systemu certyfikacji oleju palmowego oraz zdobędziesz wiedzę, jak interpretować wymagania RSPO w odniesieniu do swojej Organizacji

uzyskasz informacje, na jakie obszary w swojej Organizacji należy zwrócić szczególną uwagę przy wdrożeniu RSPO

dowiesz się, jak przebiega proces certyfikacji RSPO oraz na jakie punkty zwracają uwagę audytorzy podczas realizacji audytu certyfikującego RSPO


będziesz potrafił przekładać wymagania RSPO na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia RSPO

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia standardu RSPO

poprzez wdrożenie RSPO Twoja Organizacja będzie mogła przyczynić się do promocji produkcji oraz stosowania oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonej produkcji

Program szkolenia online RSPO - wymagania / Jak wdrożyć RSPO? Jak uzyskać certyfikat RSPO?:

 

1. Wprowadzenie

2. Geneza powstania systemów certyfikacji RSPO

3. Standard dla Łańcucha dostaw RSPO (SCCS) – podstawowe założenia i pojęcia

4. Warsztaty praktyczne – wymagania standardu RSPO i wdrożenie RSPO w Twojej firmie                                                                                                 

Ćwiczenie 1: Omówienie poszczególnych elementów standardu RSPO (przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu RSPO, wybór przedstawiciela  kierownictwa ds. RSPO, opracowanie procedur dotyczących nadzoru systemu RSPO w organizacji, w szczególności właściwego nadzoru ciągłości łańcucha dostaw produktów zawierających certyfikowany olej palmowy, zapewnienie identyfikowalności, kontrola zakupów, magazynowania, produkcji i sprzedaży produktów certyfikowanych, nadzorowanie procesów zlecanych na zewnątrz, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania i szkolenia)                          

Ćwiczenie 2: Tworzenie dokumentacji systemowej. Przykłady rozwiązań

Ćwiczenie 3: Zarządzanie podwykonawcami

Ćwiczenie 4: Zasady stosowania logo RSPO

5. Pozostałe zagadnienia związane z certyfikacją RSPO (członkostwo w RSPO, system PalmTrace)

6. Przygotowanie organizacji do audytu certyfikacyjnego RSPO

7. Certyfikacja wielozakładowa i grupowa – rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorstw

8. Podsumowanie i wnioski

 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 580 zł netto (+23% VAT = 713,40 zł brutto) / osoba
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów
 
 

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE RSPO - wymagania / Jak wdrożyć RSPO? Jak uzyskać certyfikat RSPO?:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE RSPO - wymagania / Jak wdrożyć RSPO? Jak uzyskać certyfikat RSPO?:

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania standardu RSPO oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

 

wymagania standardu RSPO przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Synergiagroup

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem