Szkolenia otwarte online / webinaria otwarte / stacjonarne ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenia otwarte online / webinaria otwarte / stacjonarne ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w profesjonalnych szkoleniach otwartych organizowanych przez SYNERGIAgroup z zakresu systemów zarządzania ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO.
 
Nasze szkolenia to z jednej strony możliwość podniesienia kompetencji zawodowych oraz zdobycia nowych kwalifikacji, z drugiej natomiast sprawdzona metoda na aktualizację wiedzy oraz śledzenie zmian w zakresie systemów zarządzania oraz normalizacji. To również sposobność do wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkoleń oraz do dyskusji z naszymi trenerami. Nasze szkolenia to także czas na szukanie rozwiązań problemów, które pojawiają się w codziennej pracy działów odpowiedzialnych za jakość i systemy zarządzania.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych
Nasze szkolenia to najlepszy sposób na efektywniejszy system zarządzania w Twojej Organizacji poprzez:
 1. liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia
 2. omawiane rozwiązania możliwe do wykorzystania w Twojej Firmie
 3. wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)
 4. aktywne formy prowadzenia szkoleń
 5. wieloletnie praktyczne doświadczenie oraz aktualna wiedza naszych trenerów, którzy codziennie wdrażają i audytują systemy zarządzania
 

Szkolenia otwarte online / webinaria otwarte / stacjonarne ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO

 
Stale rozbudowując naszą ofertę, proponujemy Twojej Firmie szkolenia, obejmujące niezwykle szeroką tematykę, które umożliwiają zapoznanie się z wymaganiami, procedurami wdrażania oraz kryteriami oceny najczęściej stosowanych w praktyce biznesowej standardów jakościowych opartych o takie normy, jak: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, BRC czy IFS.
 
Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe nastawione na zdobywanie przez uczestników szkoleń najbardziej cenionych umiejętności praktycznych, w szczególności w zakresie postępowania z ryzykiem oraz rozwiązywania problemów, mogących się pojawiać podczas wdrażania standardów. W trakcie szkoleń łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników. Uczestnicy biorą udział w zajęciach warsztatowych, podczas których mają możliwość samodzielnego przećwiczenia całego procesu wdrażania i/lub nadzorowania systemu zarządzania, opracowują m.in. pytania audytowe, dokumentację audytową, dokumentację systemową wymaganą przez odpowiednie standardy, biorą również udział w grach symulacyjnych.
 
Czas trwania szkolenia dopasowany jest w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

Tworzymy małe grupy szkoleniowe, nieprzekraczające 10 osób, co umożliwia bezpośredni kontakt i dyskusję trenerów z uczestnikami szkolenia oraz obserwację i pozyskiwanie informacji dotyczących zrozumienia i przyswojenia omawianych treści. W małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział.

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, posiadających duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujących się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania.

Nasza oferta uwzględnia różne możliwości realizacji szkoleń ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO

 
Proponujemy kursy szkoleniowe zróżnicowane ze względu na: 
 
 • poziom wiedzy i umiejętności uczestników
  (szkolenia wprowadzające na poziomie podstawowym, szkolenia na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym, dla kandydatów na audytorów, audytorów i pełnomocników)
 • uwarunkowania organizacyjne
  (szkolenia 1 – dniowe lub kilkudniowe, w różnych lokalizacjach (m. in.: Wrocław, Kalisz, Jelenia Góra, Zielona Góra, Legnica, Leszno, Poznań, Warszawa), co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami)
 • tematykę szkoleń
  ( szkolenia z zakresu ISO 9001, ISO 22000, HACCP, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO, ISO 14001, ISO 45001 i in.)

W RAMACH SZKOLEŃ OTWARTYCH ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIOPROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE MODUŁY KURSÓW SZKOLENIOWYCH:

 
-        szkolenia wprowadzające

-        szkolenia w celu uzyskania kompetencji audytora / pełnomocnika systemu zarządzania, zintegrowanych systemów zarządzania

-        warsztaty doskonalące

SZKOLENIA ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO - WPROWADZAJĄCE

 
Są to szkolenia charakteryzujące się poziomem podstawowym, których celem  jest zapoznanie uczestników z kluczowymi wymaganiami norm / standardów oraz zasadami poszczególnych systemów zarządzania. Osoby, biorące udział w szkoleniach wprowadzających zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrażania odpowiednich systemów zarządzania w swojej Organizacji. Szkolenia mogą stanowić podstawę do uzyskania w ramach następnych szkoleń kwalifikacji audytorów wewnętrznych. Kierowane są do wszystkich osób, chcących poznać wymagania wybranych norm / standardów oraz zasady funkcjonowania systemów zarządzania w Organizacji.
 

SZKOLENIA ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO - SZKOLENIA W CELU UZYSKANIA KOMPETENCJI AUDYTORA / PEŁNOMOCNIKA


Szkolenia charakteryzują się poziomem zaawansowanym i kierowane są do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu wymagań norm / standardów. Programy szkoleń na poziomie zaawansowanym nie zakładają omawiania podstawowych wymagań norm / standardów.
Celem tych szkoleń jest uzyskanie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego odpowiedniego systemu zarządzania w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi wybranego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami odpowiedniej normy / standardu. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania systemów zarządzania w kontekście swojej Organizacji.
Szkolenia kończą się oceną wiedzy oraz umiejętności osób szkolonych, na podstawie której możliwe jest wystawienie certyfikatu audytora wewnętrznego.

 

SZKOLENIA ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO - WARSZTATY DOSKONALĄCE

 
Są to szkolenia charakteryzujące się poziomem zaawansowanym, których celem jest poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych osób, pełniących funkcję audytora wewnętrznego w Organizacjach w zakresie systemów zarządzania. Uczestnicy szkolenia mogą poszerzać swoją wiedzę w zakresie metod i technik audytowania oraz ich wpływu na proces doskonalenia Organizacji. Szkolenia w formie warsztatów doskonalących to możliwość uzyskania odpowiedzi na często pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące interpretacji wymagań norm / standardów, stosowanych technik audytowania, jak również radzenia sobie z „trudnym audytowanym”.
Etapy oceny efektywności szkoleń realizowanych przez SYNERGIAgroup
 

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Szkolenia otwarte online / webinaria otwarte / stacjonarne ISO, BRC, IFS, RSPO, UTZ, BIO - przykładowe nasze szkolenia:

 

Szkolenie ISO 9001 System zarządzania jakością

 

System zarządzania jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

 Zobacz szczegóły szkolenia

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Zobacz szczegóły szkolenia

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

 

Szkolenie System HACCP

 

Wymagania systemu HACCP (wg Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969) - dostosuj system HACCP funkcjonujący w Twojej Firmie do obowiązujących wymagań prawnych

Zobacz szczegóły szkolenia

Praktyczne spełnienie wymagań systemu HACCP z perspektywy pracownika produkcji - szkolenie dla pracowników produkcyjnych

 

Szkolenie ISO 22000 System zarządzania bezpieczeństwem żywności

 
System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej Firmie według normy ISO 22000 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Zobacz szczegóły szkolenia

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną


Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 22000 - integracja ma wiele korzyści

Zobacz szczegóły szkolenia

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu bezpieczeństwa żywności ISO 22000 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

 

Szkolenie BRC FOOD Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności

 
Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności BRC Food w Twojej Firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

 Zobacz szczegóły szkolenia

Audytor wewnętrzny BRC Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 Zobacz szczegóły szkolenia

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych BRC Food - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

 

Szkolenie IFS FOOD Międzynarodowy standard żywności

 
Międzynarodowy Standard Żywności IFS Food w Twojej Firmie - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia standardu

 
Audytor wewnętrzny IFS Food - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 

Szkolenie FSSC 22000 Certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności

 
Wymagania standardu FSSC 22000 a inne standardy jakościowe w branży spożywczej - poznaj kluczowe wymagania liderów rynku spożywczego

 

Szkolenie IFS LOGISTICS Międzynarodowy standard żywności - logistyka
 

Standard IFS Logistics - poznaj wymagania standardu oraz praktyczne rozwiązania jego wdrażania

 

Szkolenie BRC Packaging Międzynarodowy standard dla materiałów opakowaniowych

 
Standard BRC Packaging - poznaj wymagania standardu oraz praktyczne rozwiązania jego wdrażania

 

Szkolenie RSPO Standard zrównoważonej produkcji oleju palmowego

 
Certyfikat RSPO dla Twoich produktów. Pokaż zaangażowanie Twojej Firmy w zrównoważony rozwój łańcucha dostaw oleju palmowego - wymagania systemu, zasady certyfikacji

 

Szkolenie Rainforest Alliance / UTZ Standard zrównoważonej produkcji, pozyskiwania kakao, kawy, herbaty i in.

 
Certyfikat Rainforest Alliance / UTZ dla Twoich produktów. Pokaż zaangażowanie Twojej Firmy w zrównoważony rozwój branży produktów kawowych, kakaowych, herbacianych i in. - wymagania systemu, zasady certyfikacji

 

Szkolenie BIO / EKO / ORGANIC Certyfikacja produktów ekologicznych
 

Certyfikat BIO dla Twoich produktów. Poznaj zasady produkcji żywności ekologicznej - wymagania systemu, zasady certyfikacji

 

ISO 14001 System zarządzania środowiskowego

 
System zarządzania środowiskowego w Twojej Firmie według normy ISO 14001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Zobacz szczegóły szkolenia

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 Zobacz szczegóły szkolenia

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14001 - integracja ma wiele korzyści

 

Szkolenie ISO 45001 - BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej Firmie według normy ISO 45001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Zobacz szczegóły szkolenia

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 Zobacz szczegóły szkolenia

 

ISO 45001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej organizacji w świetle wymagań nowej normy. Warsztaty praktyczne

Zobacz szczegóły szkolenia

 

Szkolenie - Systemy Zintegrowane

 
Audytor Wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS, BRC)

Zobacz szczegóły szkolenia

Audytor Wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

 

Szkolenie - doskonalenie systemu zarządzania

 
Audyty dostawców - narzędzie do praktycznego zarządzania relacjami w biznesie


Techniki i zasady audytowania wg ISO 19011:2018. Warsztaty doskonalące dla audytorów - poznaj skuteczne metody doskonalenia swojej Organizacji

Zobacz szczegóły szkolenia

FMEA (Analiza potencjalnych wad i ich skutków) jako standard zarządzania ryzykiem w Twojej Organizacji

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem