Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online ISO 9001 wymagania / Audytor wewnętrzny ISO 9001 / ISO 9001 - System zarządzania jakością

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE ISO 9001

Z zakresu normy ISO 9001 realizujemy następujące szkolenia zdalne:

Szkolenie online ISO 9001

ISO 9001 - wymagania / Jak wdrożyć system ISO 9001?

System zarządzania jakością w Twojej firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Szkolenie online ISO 9001

Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik ISO 9001

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną  

Szkolenie online ISO 9001

Warsztaty doskonalące

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych SZJ ISO 9001 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

Szkolenie ISO 9001:2015 realizowane w Twojej Firmie w formie dedykowanej (stacjonarnie lub zdalnie za pomocą videokonferencji)

Zdobądź certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 9001:2015 bez wychodzenia z domu! Skorzystaj z naszego indywidualnego szkolenia online i uzyskaj nowe kwalifikacje:

SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik ds. jakości - film video z lektorem

Szkolenie online indywidualne w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem (czas trwania: 4h) z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 9001:2015

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego zapoznania się z zasadami audytowania i wymaganiami normy ISO 9001:2015

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi szkoleniami online / produktami online z serii ISO.ONLINE:
 
 

Szkolenie online Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik ds. ISO 9001

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem (czas trwania: 10h / 2 dni), w ramach szkolenia otrzymujesz również materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem oraz zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Szkolenie online Wymagania normy ISO 9001, podstawy Systemu Zarządzania Jakością

szkolenie w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi + darmowe konsultacje online na żywo z trenerem oraz zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Konsultacje online ISO 9001 - konsultacje na żywo z trenerem z zakresu normy ISO 9001

podczas konsultacji dowiesz się, jak przełożyć wymagania normy ISO 9001 na określone procedury, działania w Twojej Firmie, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego ISO 9001), zdobędziesz wiedzę, jak zbudować system ISO 9001 w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji i uzyskać certyfikat ISO 9001

Zapraszamy na szkolenie online ISO 9001:

 

Szkolenie online ISO 9001 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?

System zarządzania jakością w Twojej firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu ISO 9001

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami i wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz zasadami systemu zarządzania jakością. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę, jakie są wymagania normy ISO 9001 oraz niezbędne umiejętności w zakresie interpretowania wymagań normy ISO 9001 w odniesieniu do swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 9001 w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 9001:2015 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania jakością i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki jakości i celów jakościowych, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZJ, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji / realizacji usług, monitorowanie systemu ISO 9001, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

 

Szkolenie online ISO 9001 - Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik ds. ISO 9001

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 / Pełnomocnik ds. ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika ISO 9001 w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania Systemem Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego ISO 9001 / pełnomocnika ds. SZJ.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 9001:2015 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania jakością i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki jakości i celów jakościowych, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZJ, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji / realizacji usług, monitorowanie, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie SZJ. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 9001 / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania jakością. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

 

Szkolenie online ISO 9001 - doskonalenie systemu zarządzania jakością

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych osób, pełniących funkcję audytora wewnętrznego w Organizacjach. Uczestnicy szkolenia będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie metod i technik audytowania oraz ich wpływu na proces doskonalenia Organizacji, jak również zaktualizować swoje umiejętności w zakresie audytowania obszarów systemu zarządzania jakością, wynikających z wymagań normy ISO 9001:2015.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów praktycznych, których celem jest doskonalenie pracy audytora wewnętrznego ISO 9001. Program szkolenia obejmuje omówienie kluczowych założeń normy ISO 9001:2015, przedstawienie metod identyfikacji oraz oceny ryzyka i szans w obszarach audytowanych, omówienie zasad właściwej komunikacji jako podstawy rozwiązywania konfliktów w procesie audytowania, omówienie najczęściej pojawiających się błędów podczas realizacji audytów, pokazanie w jaki sposób audyty wewnętrzne mogą stanowić narzędzie doskonalenia, tworzenie wartości dodanej z realizacji audytów, a na zakończenie szkolenia ćwiczenie: Jakim jestem audytorem? Trójkąt kompetencji audytora, czyli wiedza, umiejętności i postawa. Tworzenie profilu audytora przez uczestnika szkolenia.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

Wdrożenie ISO 9001 - System zarządzania jakością

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 mogą wdrożyć wszystkie firmy, organizacje bez względu na profil działalności. Podstawowym celem systemu zarządzania jakością jest wykazanie zdolności Organizacji do nieprzerwanego dostarczania wyrobów lub świadczenia usług w sposób zgodny z wymaganiami Klientów oraz wymagań w zakresie obowiązujących przepisów prawnych. Wdrożenie normy ISO 9001 pozwala osiągnąć Organizacji zarówno korzyści zewnętrzne takie jak zwiększenie zadowolenia Klientów, jak również profity wewnętrzne, z których najważniejsze to ciągłe doskonalenie procesów mających miejsce w Firmie.

 

Jak wdrożyć ISO 9001 w firmie? Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

W ramach wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością niezbędne jest określenie otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje, m. in. określenie kontekstu organizacji oraz istotnych stron zainteresowanych i ich wymagań. W następnej kolejności określamy procesy w organizacji wraz z identyfikacją ryzyk i szans, które mogą pojawiać się w tych procesach, opracowujemy odpowiednią dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością, czyli niezbędne procedury systemowe i procesowe, instrukcje operacyjne, formularze. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia normy ISO 9001 poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację Systemu Zarządzania Jakością, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 z wymaganiami normy ISO 9001. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat ISO 9001.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie normy ISO 9001 oraz jak wygląda proces wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001 i uzyskania certyfikatu ISO 9001 w Organizacji.

Czytaj więcej

 

WDROŻENIE ISO 9001

Zapytaj o ofertę

WDROŻENIE ISO 9001

Zobacz, jak działamy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Szkolenie zdalne ISO 9001 w formie webinarium otwartego - praktyczne omówienie wymagań normy ISO 9001 oraz zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych, liczne przykłady praktyczne:

 

System Zarządzania Jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu ISO 9001

 Zobacz szczegóły szkolenia

 

Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018

Zobacz szczegóły szkolenia

 

Sprawdź najbliższe terminy!

Mocne strony naszych kursów online ISO 9001

 

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemu ISO 9001

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem poprzez komunikator internetowy stwarza okazję do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości

w ocenie skuteczności naszych szkoleń nie ograniczamy się jedynie do oceny "krótko po", stosujemy praktyczną i obiektywną ocenę naszej pracy w ujęciu długofalowym, opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka. Ocena efektywności szkoleń stanowi nieodzowny element naszego procesu szkoleniowego, za pomocą którego weryfikujemy realizację celów szkoleniowych oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń ISO 9001 oraz przeprowadzonych audytów ISO 9001, liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków w formie zadań do rozwiązania

nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić w przystępny sposób wymagania normy ISO 9001 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

wymagania normy ISO 9001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

mamy świadomość, że dla naszych Klientów szkolenia to inwestycja w rozwój pracowników, w ramach oceny efektów szkoleń sprawdzamy, jakie były cele Klienta związane ze szkoleniem oraz czy te cele zostały osiągnięte

System jakości ISO 9001

Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy: Baza wiedzy

Co to jest system zarządzania jakością? Co to jest ISO 9001?

ISO 9001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością. Norma ISO 9001 może być stosowana przez każdą organizację niezależnie od wielkości, miejsca prowadzenia działalności, czy specyfiki działania oraz branży. Norma ISO 9001 ukierunkowana jest na spełnianie wymagań klienta.

 
Czytaj więcej

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Kompetencje a certyfikat. Czy warto zrobić szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015?

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby w ramach wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne. Audyty wewnętrzne powinny być przeprowadzane przez tzw. audytorów wewnętrznych, czyli osoby posiadające odpowiednie kompetencje w zakresie audytowania. Skuteczność przeprowadzenia audytu wewnętrznego w dużej mierze zależy od kompetencji audytorów wewnętrznych.

Czytaj więcej

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku

ISO 9001 to międzynarodowa norma postępowania odnosząca się do zarządzania organizacją bez względu na jej wielkość, zakres i miejsce prowadzenia działalności, złożoność funkcjonujących procesów. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki skutecznego wdrożenia ISO 9001
 

Manager jakości / Pełnomocnik ds. ISO. Jakie są obowiązki, zadania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości? Czy Pełnomocnik ds. ISO jest nadal potrzebny w firmie?

Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością. Jednym z wymagań normy ISO 9001 jest przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień osobom pełniącym istotne role w Systemie Zarządzania Jakością. W szczególności należy przydzielić odpowiedzialności związane z nadzorowaniem funkcjonującego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnieniem jego zgodności z wymaganiami normy ISO 9001. 

Czytaj więcej

 

Szkolenia zdalne z innych systemów zarządzania:

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem