Szkolenie ISO 14001 online / Kurs e-learning / webinarium / wymagania / Audytor wewnętrzny ISO 14001 / ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ISO 14001 ONLINE

Z zakresu normy ISO 14001 realizujemy następujące szkolenia:

Szkolenie online ISO 14001

ISO 14001 - wymagania / Jak wdrożyć ISO 14001?

System zarządzania środowiskowego w Twojej firmie według normy ISO 14001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Szkolenie online ISO 14001

Audytor wewnętrzny ISO 14001 / Pełnomocnik ISO 14001

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Szkolenie online ISO 14001

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ZSZ ISO 9001 oraz ISO 14001

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14001 - integracja ma wiele korzyści

 
Zapoznaj się również z naszymi szkoleniami online z serii ISO.ONLINE z zakresu normy ISO 14001:
 
 

Szkolenie online ISO 14001 Audytor wewnętrzny

Szkolenie w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi (nagranie z narratorem) + darmowe konsultacje online na żywo z trenerem

Szkolenie online ISO 14001 podstawy i wymagania

Szkolenie w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi (nagranie z narratorem) + darmowe konsultacje online na żywo z trenerem

Szkolenie online ISO 14001 Audytor wewnętrzny

Szkolenie w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem + materiały szkoleniowe (nagranie z narratorem)

Zapraszamy na szkolenie ISO 14001 online :

 

Szkolenie ISO 14001 online - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 14001 w firmie?: 

System zarządzania środowiskowego w Twojej firmie według normy ISO 14001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz zasadami systemu zarządzania środowiskowego. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 14001 w firmie, aby z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 14001, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją w obszarze ochrony środowiska.

Program szkolenia obejmuje omówienie zasad systemu zarządzania środowiskowego w praktyce biznesowej, czyli integracji środowiskowych wymagań prawnych z wymaganiami systemu zarządzania jakością (przywództwo, zarządzanie ryzykiem). W trakcie szkolenia przeprowadzone zostaną także warsztaty praktyczne, czyli przedstawienie, jak wymagania normy ISO 14001 można przełożyć na praktyczne rozwiązania w organizacji. Omówione zostaną takie zagadnienia m.in., jak: kontekst organizacji, identyfikacja zainteresowanych stron, przywództwo i planowanie, sterowanie operacyjne, komunikacja, świadomość i kompetencje personelu, zarządzanie ryzykiem w obszarze środowiskowym, tworzenie dokumentacji systemowej – wymagane procedury, instrukcje, zapisy.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

 

Szkolenie ISO 14001 online - Audytor wewnętrzny ISO 14001 / Pełnomocnik ds. ISO 14001:

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania systemem zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015 w kontekście swojej Organizacji.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego ISO 14001 / pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 14001:2015 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki środowiskowej i celów środowiskowych, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach systemu ISO 14001, wyznaczanie aspektów środowiskowych, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia, świadomość), monitorowanie aspektów środowiskowych, reagowanie na sytuacje awaryjne, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu ISO 14001. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 14001 / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania środowiskowego. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników systemu ISO 14001. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia


Szkolenie online ISO 14001 - Pełnomocnik ZSZ ISO 9001 oraz ISO 14001:

Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14001 - integracja ma wiele korzyści 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu efektywnego wdrażania systemu zarządzania jakością oraz środowiskowego zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Po zakończonym szkoleniu osoby będą potrafiły przekładać wymagania w/w norm na praktyczne rozwiązania w swoich Organizacjach. Będą również znały strukturę dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do wdrożenia normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Będą posiadały odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz środowiskowego zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego ISO 9001 oraz ISO 14001 / pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego ISO 9001 oraz ISO 14001.

Program szkolenia obejmuje omówienie wymagań normy ISO 9001 oraz ISO 14001 za pomocą warsztatów praktycznych. Wskazujemy, jak przełożyć wymagania normy ISO 9001 oraz ISO 14001  przy jednoczesnej integracji obszarów wspólnych dla obu norm.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

Wdrożenie ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

Podstawowym celem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest podejmowanie przez Organizację działań, ukierunkowanych na wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 możliwe jest spełnienie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, jak również zwiększenie zysków dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu mediami (oszczędności zużycia wody, energii i surowców).

 

Jak wdrożyć ISO 14001? Jak uzyskać certyfikat ISO 14001?

W ramach wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego niezbędne jest określenie otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje, m. in. określenie kontekstu organizacji oraz istotnych stron zainteresowanych i ich wymagań. W następnej kolejności określamy procesy w organizacji w obszarze zarządzania środowiskowego wraz z identyfikacją ryzyk i szans, które mogą pojawiać się w tych procesach, opracowujemy odpowiednią dokumentacją systemu zarządzania środowiskowego, czyli niezbędne procedury systemowe i procesowe, instrukcje operacyjne, formularze. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia normy ISO 14001 poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu zarządzania środowiskowego, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 z wymaganiami normy ISO 14001. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat ISO 14001.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie normy ISO 14001 oraz jak wygląda proces wdrożenia systemu ISO 14001 i uzyskania certyfikatu ISO 14001 w organizacji  Czytaj więcej

WDROŻENIE ISO 14001

Zapytaj o ofertę

WDROŻENIE ISO 14001

Zobacz, jak działamy

Szkolenia zdalne z innych systemów zarządzania:

Szkolenie ISO 9001

Szkolenie System HACCP

Szkolenie ISO 22000

Szkolenie FSSC 22000

Szkolenie IFS FOOD

Szkolenie IFS Logistics

Szkolenie BRC FOOD

Szkolenie BRC Packaging

Szkolenie RSPO

Szkolenie UTZ

Szkolenie BIO

Szkolenie BHP (ISO 45001)

Szkolenie Systemy Zintegrowane

 

Zapoznaj się z harmonogramem wszystkich szkoleń otwartych

Dowiedz się więcej o szkoleniach dedykowanych realizowanych przez SYNERGIAgroup

Czytaj więcej


Zapytaj o realizację szkolenia ISO 14001 w formie dedykowanej dla Twojej Firmy 

Formularz ofertowy

 Dowiedz się więcej o mocnych stronach szkoleń organizowanych przez SYNERGIAgroup

Czytaj więcej

Szkolenia zdalne ISO 14001 w formie webinarium otwartego

praktyczne omówienie wymagań normy ISO 14001 oraz zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych, liczne przykłady praktyczne

 

System Zarządzania Środowiskowego w Twojej Firmie według normy ISO 14001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Zobacz szczegóły szkolenia


Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Zobacz szczegóły szkolenia

 

Sprawdź najbliższe terminy!

Mocne strony naszych kursów online ISO 14001

 

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemu ISO 14001

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem poprzez komunikator internetowy stwarza okazję do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości

w ocenie skuteczności naszych szkoleń nie ograniczamy się jedynie do oceny "krótko po", stosujemy praktyczną i obiektywną ocenę naszej pracy w ujęciu długofalowym, opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka. Ocena efektywności szkoleń stanowi nieodzowny element naszego procesu szkoleniowego, za pomocą którego weryfikujemy realizację celów szkoleniowych oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń ISO 14001 oraz przeprowadzonych audytów, liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków w formie zadań do rozwiązania

nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić w przystępny sposób wymagania normy ISO 14001 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

wymagania normy ISO 14001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

mamy świadomość, że dla naszych Klientów szkolenia to inwestycja w rozwój pracowników, w ramach oceny efektów szkoleń sprawdzamy, jakie były cele Klienta związane ze szkoleniem oraz czy te cele zostały osiągnięte

System środowiskowy ISO 14001

Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy więdzy Baza wiedzy

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku 

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

Czytaj więcej

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem