Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online System HACCP - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć HACCP w firmie? Jak opracować dokumentację HACCP?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs e-learning / szkolenie online System HACCP - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć HACCP w firmie? Jak opracować dokumentację HACCP?

Wymagania systemu HACCP (wg Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969) - dostosuj system HACCP funkcjonujący w Twojej Firmie do obowiązujących wymagań prawnych

 

Cel szkolenia system HACCP:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami i wymaganiami systemu HACCP oraz zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę, jakie są wymagania systemu HACCP oraz niezbędne umiejętności w zakresie interpretowania wymagań systemu HACCP w odniesieniu do swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system HACCP w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami prawnymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i legalności wytwarzanych produktów.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań systemu HACCP wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), prowadzenie odpowiedniej dokumentacji systemu HACCP.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w codziennej pracy.

 
To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

I wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi  czytaj więcej

II wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi w formie nagrania video z lektorem, dodatkowo darmowe konsultacje z trenerem  czytaj więcej

III wariant szkolenia online: indywidualne webinarium na żywo z trenerem, omawiane zagdnienia dostosowane do Twoich potrzeb  czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online System HACCP - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć HACCP w firmie? Jak opracować dokumentację HACCP?

zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawowych wymagań systemu HACCP oraz obowiązujących przepisów prawnych w tym obszarze

dowiesz się, co to jest system zarządzania bezpieczeństwem żywności, którego filarem jest system HACCP i jakie są jego zasady

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania systemu HACCP w odniesieniu do swojej Organizacji

będziesz potrafił samodzielnie opracować dokumentację systemu HACCP
 
 

będziesz potrafił przekładać wymagania systemu HACCP na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji

 

 

zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrożyć system HACCP w praktyce

będziesz posiadał wiedzę w zakresie interpretacji wymagań systemu HACCP oraz kluczowych zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrożenia systemu HACCP

Program szkolenia online System HACCP - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć HACCP w firmie? Jak opracować dokumentację HACCP?:

 
1. Wprowadzenie

2. System HACCP – jako podstawowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

3. Wymagania prawne w zakresie systemu HACCP – obowiązujące regulacje w Polsce oraz w UE

4. Korzyści dla Twojej Firmy z właściwe wdrożonego oraz funkcjonującego systemu HACCP

5. Wymagania Dobrych Praktyk (Dobra Praktyka Produkcyjna – GMP, Dobra Praktyka Higieniczna – GHP)

6. Warsztaty praktyczne  - system HACCP. Wymagania 
                                                 
Ćwiczenie 1: Opis produktu                                                                                                 
Ćwiczenie 2: Opracowanie diagramu przepływu produktów oraz procesów technologicznych
Ćwiczenie 3: Analiza zagrożeń oraz ustalenie zagrożeń na wszystkich etapach dostarczania produktów. Wyznaczanie punktów kontrolnych (CP, OPRP) i Krytycznych Punktów Kontroli (CCP). Określanie limitów krytycznych
Ćwiczenie 4: Ustalanie zasad monitorowania CCP. Określanie działań korekcyjnych i korygujących
Ćwiczenie 5: Weryfikacja wdrożonego systemu HACCP
Ćwiczenie 6: Podstawowe procedury, instrukcje oraz formularze wymagane w systemie HACCP

7. Odpowiedzialności i uprawnienia w systemie HACCP

8. Podsumowanie i wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM GRUPOWE:
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba / osoba
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych


ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ONLINE System HACCP - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć HACCP w firmie? Jak opracować dokumentację HACCP?:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami, szkolenie realizowane również w formie online

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE System HACCP - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć HACCP w firmie? Jak opracować dokumentację HACCP?

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania systemu HACCP oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

Synergiagroup

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

 

wymagania systemu HACCP przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia online system HACCP:
Szkolenie online System HACCP - zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) na co dzień: Praktyczne spełnienie wymagań systemu HACCP z perspektywy pracownika produkcji - szkolenie dla pracowników produkcyjnych Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem