Doskonalenie systemu zarządzania / optymalizacja procesów i dokumentacji systemowej ISO / standaryzacja pracy

 
„Nie chodzi o to, by robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, by robić właściwe rzeczy.”    (Peter Drucker)
 
W ramach wdrażania oraz nadzorowania systemów oferujemy Twojej Firmie unikalne połączenie działań wynikających z jednej strony z wymagań zawartych we wdrażanych normach / standardach, z drugiej natomiast działań związanych z nowoczesnymi metodami zarządzania opartymi na koncepcji zarządzania procesowego, zarządzania przez cele, czy standaryzacji pracy. Poprzez taką synergię działań otrzymujesz nie tylko wdrożony system oparty na wybranej normie / standardzie, ale kompleksowy system zarządzania Twoją Organizacją wpisujący się w jej strategię oraz kierunki rozwoju.

1. Analiza procesów w Twojej Organizacji

Dokonujemy analizy procesów w Twoim przedsiębiorstwie w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej. Na podstawie dokonanej analizy proponujemy rozwiązania korzystne z ekonomicznego punktu widzenia wraz z opisem przewidywanych korzyści (np. skrócenie czasu realizacji zadań, optymalne wykorzystanie powierzchni, redukcja materiałów, itp.).

Standaryzacja pracy to jedna z podstawowych zasad Lean Manufacturing, umożliwiająca wprowadzanie zmian na lepsze w sposób dynamiczny. Jest to narzędzie budowania stabilności procesów niezbędnej do wprowadzanych usprawnień. Dzięki zastosowaniu standaryzacji pracy możemy łatwiej analizować i mierzyć procesy, dostrzegać rozbieżności oraz identyfikować sytuacje problemowe. Standaryzacja pracy pozwala na: 


 

stabilizację procesu produkcyjnego / procesu świadczenia usługi, co ułatwia jego doskonalenie


 

realizację działań zawsze w ten sam określony sposób, w tym samym określonym czasie oraz w jednakowej jakości


 

uzyskanie założonej wydajności oraz powtarzalnych wyników


 

zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, co sprzyja obniżeniu kosztów wytwarzania


 

szkolenie pracowników w zakresie sposobu wykonywania działań

 

 

efektywne zarządzanie wiedzą w Organizacji poprzez eliminację monopolu na wiedzę o wykonaniu określonych zadań przez wybraną grupę pracowników

2. Określanie celów dla Twojej Firmy 

Wykorzystując zasady zarządzania przez cele wraz z Klientem określamy cele jakościowe spójne ze strategią Organizacji, wraz z przypisaniem odpowiednich działań oraz zasobów niezbędnych do ich realizacji.

W ten sposób możliwe jest powiązanie celów jakościowych z celami Firmy oraz uspójnienie działań. Prawidłowo określone cele powinny oznaczać trwałą zmianę oraz posiadać dokładnie opisany stan docelowy. Stosowana jest również metoda kaskadowania celów, polegająca na określaniu dla celów strategicznych celów szczegółowych. Do podstawowych metod kaskadowania celów możemy zaliczyć: podział celu ze względu na składowe (dla celów, które realizowane są poprzez osiągnięcie kilku elementów składowych), podział celu na części (podział na cele o mniejszych targetach), operacjonalizowanie (cele zostają rozłożone na działania operacyjne), delegowanie celu (przekazanie celu wprost podwładnemu).

Kolejnym etapem jest określanie mierników, które powinny być zrozumiałe, obiektywne oraz dostępne dla wszystkich, których dotyczą. Istotną kwestią jest również fakt, iż korzyści wynikające ze stosowania mierników powinny przewyższać koszty zbierania i przetwarzania danych. Przykładowe mierniki do zastosowania to: terminowość w realizacji projektów, dostaw, promocji; liczba nowych klientów; opinia klientów (ankieta, skala); wyniki finansowe - wynik netto, marża operacyjna, przychody; jakość wyrażona liczbą zwrotów/reklamacji/błędów. Ustalone mierniki powinny zachęcać do działań zgodnych z celami Firmy oraz powodować pożądane zachowania pracowników. Pracownicy powinni znać i rozumieć sposoby pomiaru mierników, jak również czynniki kształtujące ich poziom.

Tworzymy SMART SYSTEM! 
 
Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 
SMART SYSTEM to:
 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

Zapraszamy do współpracy

Kontakt
tel.: 601 837 351
e-mail: biuro@synergiagroup.eu
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem