KURS E-LEARNING / WEBINARIUM / SZKOLENIE ONLINE ISO 22000 - Dostosowanie / aktualizacja SZBŻ do wymagań ISO 22000:2018. Przejście na normę ISO 22000

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ONLINE ISO 22000 - Dostosowanie / aktualizacja SZBŻ do wymagań ISO 22000:2018. Przejście na normę ISO 22000:2018. Zmiany w normie ISO 22000:2018:

ISO 22000:2018 - Warsztaty praktyczne z dostosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności do nowego wydania normy ISO 22000:2018

 

Cel szkolenia ISO 22000:2018:

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian, jakie zostały wprowadzone do normy ISO 22000:2018 względem jej wydania z roku 2005. Podczas szkolenia omówimy wymagania normy ISO 22000:2018 oraz przedstawimy praktyczne sposoby ich spełnienia tak, aby funkcjonujący w organizacji system zarządzania bezpieczeństwem żywności dostosowany był w jak największym stopniu do realiów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a jego elementy mogły być przydatne w codziennej działalności poszczególnych obszarów organizacji. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie praktycznego interpretowania i dostosowania nowych wymagań normy ISO 22000:2018 w odniesieniu do swojej organizacji. Podczas szkolenia wskażemy, jak sprawić, aby system zarządzania bezpieczeństwem żywności działał na co dzień, a nie tylko istniał "na papierze" oraz jak wyeliminować zbędne nieczytelne dokumenty i ograniczyć ilość dokumentacji systemowej do minimum.

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania normy ISO 22000:2018 ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany i nowe wymagania nieuwzględnione w normie ISO 22000:2005. Przedstawiona zostanie również struktura dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań normy ISO 22000:2018. Pokażemy, jak w przystępny sposób opracować kontekst organizacji, wymagania stron zainteresowanych, analizę ryzyk i szans odnoszących się do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wyjaśnimy, co oznacza pojęcie "udokumentowane informacje" i pokażemy przykładowe formularze wymagane przez normę ISO 22000:2018.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

I wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi, dodatkowo darmowe konsultacje e-mail z trenerem - czytaj więcej

II wariant szkolenia online: samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi w formie nagrania video z lektorem, dodatkowo darmowe konsultacje z trenerem - czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online ISO 22000 - Dostosowanie / aktualizacja SZBŻ do wymagań ISO 22000:2018. Przejście na normę ISO 22000:2018. Zmiany w normie ISO 22000:2018?

zdobędziesz umiejętności w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 22000:2018 oraz ich praktycznego zastosowania w swojej organizacji

będziesz potrafił przekładać wymagania normy ISO 22000:2018 na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk oraz optymalnym wykorzystaniu czasu i zaangażowania pracowników

poznasz strukturę dokumentacji systemowej, która jest niezbędna
do spełnienia wymagań normy ISO 22000:2018

organiczysz ilość tworzonych dokumentów w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności do niezbędnego minimum

 zdobędziesz umiejętności projektowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartej na tylko niezbędnych udokumentowanych informacjach zgodnej z wymaganiami normy ISO 22000:2018

zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrożyć wymagania systemu ISO 22000:2018 w praktyce, czyli jak opracować skuteczny plan działania

dowiesz się, na jakie punkty zwracają uwagę audytorzy podczas realizacji audytu certyfikującego ISO 22000:2018

Program szkolenia ISO 22000:2018:

1. Wprowadzenie

2. Kluczowe zmiany w normie ISO 22000:2018 – ich wpływ na system zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej Organizacji

3. Warsztaty praktyczne –  wymagania normy ISO 22000:2018 w kontekście Twojej Organizacji. Przejście na normę ISO 22000:2018

Ćwiczenie 1: Kontekst organizacji. Praktyczne metody analizy otoczenia. Określanie właściwych kanałów komunikacyjnych w kontekście zarządzania relacjami

Ćwiczenie 2: Przywództwo i planowanie (zaangażowanie kierownictwa, polityka bezpieczeństwa żywności i cele, działania odnoszące się do ryzyk i szans)

Ćwiczenie 3: Wsparcie (zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko funkcjonowania procesów, nadzór nad udokumentowanymi informacjami, komunikacja, nadzór nad procesami zewnętrznymi)

Ćwiczenie 4: Działania operacyjne (programy wstępne PRP, analiza zagrożeń, plan HACCP, aktualizacja i weryfikacja, identyfikowalność, odwołania i wycofania wyrobu)

Ćwiczenie 5: Ocena efektów działania i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (nadzorowanie monitorowania i pomiarów, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, nadzór nad niezgodnością, działania korygujące, ciągłe doskonalenie)

4. Podsumowanie i wnioski

 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnej lub online)

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA ZDALNE ISO 22000 - Dostosowanie / aktualizacja SZBŻ do wymagań ISO 22000:2018. Przejście na normę ISO 22000:2018. Zmiany w normie ISO 22000:2018?

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ZDALNE ISO 22000 - Dostosowanie / aktualizacja SZBŻ do wymagań ISO 22000:2018. Przejście na normę ISO 22000:2018. Zmiany w normie ISO 22000:2018?

 

wymagania normy ISO 22000 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy ISO 22000 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia niestacjonarne ISO 22000:2018

Szkolenie online ISO 22000 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 22000 w firmie?: System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej firmie według normy ISO 22000:2018 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu Zobacz szczegóły szkolenia

Szkolenie online ISO 22000 - Audytor wewnętrzny ISO 22000 / Pełnomocnik ds. ISO 22000: Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną Zobacz szczegóły szkolenia

Pozostałe szkolenia online ISO 22000:2018:

Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001 oraz ISO 22000 - integracja ma wiele korzyści Zobacz szczegóły szkolenia

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu bezpieczeństwa żywności ISO 22000 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń Zobacz szczegóły szkoleniaWszystkie szkolenia otwarte (stacjonarne i zdalne) organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem