Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online ISO 22000 wymagania normy / Audytor wewnętrzny ISO 22000 / ISO 22000 - System zarządzania bezpieczeństwem żywności

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ONLINE ISO 22000:2018

Z zakresu normy ISO 22000:2018 realizujemy następujące szkolenia:

 

Szkolenie online ISO 22000

ISO 22000 - wymagania / Jak wdrożyć ISO 22000?

System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej firmie według normy ISO 22000:2018 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Szkolenie online ISO 22000

Dostosowanie do ISO 22000:2018 / Jak przejść na normę ISO 22000:2018 / zmiany

ISO 22000:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w Twojej organizacji w świetle wymagań normy ISO 22000. Warsztaty praktyczne z dostosowania Systemu Bezpieczeństwem Żywności do wymagań normy

Szkolenie online ISO 22000

Audytor wewnętrzny ISO 22000 / Pełnomocnik ds. ISO 22000

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Szkolenie online ISO 22000

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ZSZ ISO 9001 oraz ISO 22000

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001 oraz ISO 22000 - integracja ma wiele korzyści

Szkolenie online ISO 22000

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu bezpieczeństwa żywności ISO 22000 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń


 

Zapoznaj się również z naszymi szkoleniami zdalnymi z serii ISO.ONLINE

Szkolenie online z normy ISO 22000:2018 Warsztaty praktyczne z dostosowania do wymagań normy ISO 22000:2018. Przejście na normę ISO 22000:2018. Zmiany w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności -  szkolenie w formie filmu video z lektorem

Szkolenie online indywidualne

 
materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem, bezterminowy dostęp
 
dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych i samodzielnego przejścia na normę ISO 22000:2018
 
​zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans czy też obrony żywności i ochrony przed zafałszowaniami), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy
 

Szkolenie online z normy ISO 22000:2018 Warsztaty praktyczne z dostosowania do wymagań normy ISO 22000:2018. Przejście na normę ISO 22000:2018. Zmiany w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Indywidualne webinarium

 
szkolenie zdalne w formie indywidualnego webinarium (konsultacji)
na żywo z trenerem
 
materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem
 
zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans czy też obrony żywności i ochrony przed zafałszowaniami), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy
 
omawiane zagdnienia dostosowane do Twoich potrzeb
 
 
 

WEBINARIUM OTWARTE Z NORMY ISO 22000:2018 - dostępne grupowe szkolenia online:


Szkolenie online ISO 22000:2018
Podstawy i wymagania / Jak wdrożyć ISO 22000 w firmie?


Szkolenie online ISO 22000:2018
Audytor wewnętrzny ISO 22000 / Pełnomocnik ds. ISO 22000


Szkolenie online ISO 22000:2018
Aktualizacja ISO 22000. Przejście na normę ISO 22000:2018. Zmiany w normie ISO 22000

Szkolenie zdalne ISO 22000:2018 w formie webinarium otwartego to praktyczne omówienie wymagań normy ISO 22000:2018 i zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz liczne przykłady praktyczne.

 
 

Zapraszamy na szkolenie zdalne ISO 22000:2018:

 

Szkolenie online ISO 22000 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 22000 w firmie?:

System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej firmie według normy ISO 22000:2018 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami i wymaganiami normy ISO 22000:2018 oraz zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę, jakie są wymagania normy ISO 22000 oraz niezbędne umiejętności w zakresie interpretowania wymagań normy ISO 22000 w odniesieniu do swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 22000 w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 22000, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i legalności wytwarzanych produktów.

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 22000:2018 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

 

Szkolenie online ISO 22000 - aktualizacja systemu, dostosowanie do wymagań normy ISO 22000:2018:

ISO 22000:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w Twojej organizacji w świetle wymagań nowego wydania normy. Warsztaty praktyczne z dostosowania Systemu Bezpieczeństwem Żywności do nowych wymagań

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian, jakie zostały wprowadzone do normy ISO 22000:2018 względem jej wydania z roku 2005. Podczas szkolenia omówimy wymagania normy ISO 22000:2018 oraz przedstawimy praktyczne sposoby ich spełnienia tak, aby funkcjonujący w organizacji system zarządzania bezpieczeństwem żywności dostosowany był w jak największym stopniu do realiów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a jego elementy mogły być przydatne w codziennej działalności poszczególnych obszarów organizacji. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie praktycznego interpretowania i dostosowania nowych wymagań normy ISO 22000:2018 w odniesieniu do swojej organizacji. Podczas szkolenia wskażemy, jak sprawić, aby system zarządzania bezpieczeństwem żywności działał na co dzień, a nie tylko istniał "na papierze" oraz jak wyeliminować zbędne nieczytelne dokumenty i ograniczyć ilość dokumentacji systemowej do minimum.

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania normy ISO 22000:2018 ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany i nowe wymagania nieuwzględnione w normie ISO 22000:2005. Przedstawiona zostanie również struktura dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań normy ISO 22000:2018. Pokażemy, jak w przystępny sposób opracować kontekst organizacji, wymagania stron zainteresowanych, analizę ryzyk i szans odnoszących się do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wyjaśnimy, co oznacza pojęcie "udokumentowane informacje" i pokażemy przykładowe formularze wymagane przez normę ISO 22000:2018.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

 
Szkolenie online ISO 22000 - Audytor wewnętrzny ISO 22000 / Pełnomocnik ds. ISO 22000:

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego ISO 22000 / pełnomocnika ds. ISO 22000 w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000:2018. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania normy ISO 22000:2018 w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego ISO 22000 / pełnomocnika ds. ISO 22000.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 22000:2018 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 22000 / pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

 

Pozostałe szkolenia online ISO 22000:2018:

Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001 oraz ISO 22000 - integracja ma wiele korzyści Szczegóły szkolenia

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu bezpieczeństwa żywności ISO 22000 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń Szczegóły szkolenia

Wdrożenie ISO 22000:2018 - System zarządzania bezpieczeństwem żywności

Międzynarodowa norma ISO 22000 określa wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (kompatybilna z systemem ISO 9001 oraz systemem HACCP). System ISO 22000 w szczególności obejmuje następujące obszary: kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie (zasoby), komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, działania operacyjne, zasady systemu HACCP (kontrola zagrożeń, Dobre Praktyki GMP / GHP) oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ISO 22000 kierowana jest do wszystkich organizacji w całym łańcuchu dostaw żywności - „od pola do stołu”.

Jak wdrożyć ISO 22000 w firmie? Jak uzyskać certyfikat ISO 22000?

W ramach wdrożenia systemu ISO 22000 niezbędne jest określenie otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje, m. in. określenie kontekstu organizacji oraz istotnych stron zainteresowanych i ich wymagań. W następnej kolejności określamy procesy w organizacji wraz z identyfikacją ryzyk i szans, które mogą pojawiać się w tych procesach, opracowujemy odpowiednią dokumentacją systemu ISO 22000, czyli niezbędne procedury systemowe i procesowe, instrukcje operacyjne, formularze. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia normy ISO 22000 poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu ISO 22000, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami normy ISO 22000. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z wymaganiami normy ISO 22000. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat ISO 22000.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie normy ISO 22000 oraz jak wygląda proces wdrożenia systemu ISO 22000 i uzyskania certyfikatu ISO 22000 w Organizacji.

Czytaj więcej

WDROŻENIE ISO 22000

Zapytaj o ofertę

WDROŻENIE ISO 22000

Zobacz, jak działamy

Mocne strony naszych kursów niestacjonarnych z normy ISO 22000:2018
 

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemu ISO 22000

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem poprzez komunikator internetowy stwarza okazję do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości

w ocenie skuteczności naszych szkoleń nie ograniczamy się jedynie do oceny "krótko po", stosujemy praktyczną i obiektywną ocenę naszej pracy w ujęciu długofalowym, opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka. Ocena efektywności szkoleń stanowi nieodzowny element naszego procesu szkoleniowego, za pomocą którego weryfikujemy realizację celów szkoleniowych oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń ISO 22000 oraz przeprowadzonych audytów ISO 22000, liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków w formie zadań do rozwiązania

nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić w przystępny sposób wymagania normy ISO 22000 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

wymagania normy ISO 22000 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

mamy świadomość, że dla naszych Klientów szkolenia to inwestycja w rozwój pracowników, w ramach oceny efektów szkoleń sprawdzamy, jakie były cele Klienta związane ze szkoleniem oraz czy te cele zostały osiągnięte

 

Szkolenie zdalne z normy ISO 22000:2018 w formie webinarium otwartego

praktyczne omówienie wymagań normy ISO 22000:2018 oraz zasad audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, liczne przykłady praktyczne

 

Sprawdź najbliższe terminy!

Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów otwartych

 

Dowiedz się więcej o szkoleniach dedykowanych realizowanych przez SYNERGIAgroup

Czytaj więcej

Zapytaj o realizację szkolenia ISO 22000 w formie dedykowanej dla Twojej Firmy

Formularz ofertowy

 


 
 
 

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi produktami online z serii ISO.ONLINE:

 

Konsultacje ISO 22000

konsultacje online ISO 22000 na żywo z trenerem

Czytaj więcej


Aktualizacja do ISO 22000:2018. Przejście na normę ISO 22000:2018. Zmiany w SZBŻ

Dokumentacja ISO 22000:018 - gotowe wzory dokumentów

Dokumentacja ISO 22000:2018 - wzory procedur i formularzy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w wersji edytowalnej, które pomogą Tobie spełnić nowe wymagania normy ISO 22000:2018 Czytaj więcej

Pakiet uzupełniajacy do samodzielnego wdrożenia zmian wynikajacych z rewizji normy ISO 22000:2018 to:

komplet procedur i formularzy do samodzielnego wdrożenia zmian w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w Twojej Firmie oraz spełnienia wymagań normy ISO 22000:2018

zestaw dokumentów, które pozwolą Tobie w łatwy i szybki sposób efektywnie zaktualizować i nadzorować System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018 w organizacji

 

ISO 22000 / Obrona żywności i ochrona przed zafałszowaniami (Food Defense / Food Fraud)

PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY

Dokumentacja ISO 22000 - wzory procedur i formularzy z obszaru Food Defense i Food Fraud

Czytaj więcej

DOKUMENTACJA SYSTEMOWA: OBRONA ŻYWNOŚCI / ZAFAŁSZOWANIA ŻYWNOŚCI (Food Defense i Food Fraud) to:

komplet procedur i formularzy do samodzielnego wdrożenia obszaru zarządzania obroną żywności i zafałszowaniami w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w Twojej Firmie

zestaw dokumentów, które pozwolą Tobie w łatwy i szybki sposób efektywnie opracować, wdrożyć i nadzorować Plan Obrony Żywności i Łagodzenia Nadużyć Żywnościowych w organizacji i tym samym spełnić wymagania standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 i in.

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem