Kurs e-learning / webinarium / szkolenie online -  norma 14001:2015 / ISO 14001 podstawy i wymagania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ONLINE ISO 14001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 14001 w firmie?:

System zarządzania środowiskowego w Twojej Firmie według normy ISO 14001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

 

Cel szkolenia ISO 14001:2015:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz zasadami systemu zarządzania środowiskowego. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 14001 w firmie, aby z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 14001, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją w obszarze ochrony środowiska.


Program szkolenia obejmuje omówienie zasad systemu zarządzania środowiskowego w praktyce biznesowej, czyli integracji środowiskowych wymagań prawnych z wymaganiami systemu zarządzania jakością (przywództwo, zarządzanie ryzykiem). W trakcie szkolenia przeprowadzone zostaną także warsztaty praktyczne, czyli przedstawienie, jak wymagania normy ISO 14001 można przełożyć na praktyczne rozwiązania w organizacji. Omówione zostaną takie zagadnienia m.in., jak: kontekst organizacji, identyfikacja zainteresowanych stron, przywództwo i planowanie, sterowanie operacyjne, komunikacja, świadomość i kompetencje personelu, zarządzanie ryzykiem w obszarze środowiskowym, tworzenie dokumentacji systemowej – wymagane procedury, instrukcje, zapisy.

Szkolenie charakteryzuje się poziomem podstawowym. Może stanowić podstawę do uzyskania w ramach następnych szkoleń kwalifikacji audytorów wewnętrznych wg ISO 14001. Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, chcących poznać wymagania normy ISO 14001 oraz zasady funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w Organizacji.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
 
 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online ISO 14001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 14001 w firmie?

poznasz podstawowe założenia i cele wdrażania normy ISO 14001

dowiesz się, co to jest system zarządzania środowiskowego zgodny
z wymaganiami normy ISO 14001 i jakie są jego zasady

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania normy ISO 14001
w odniesieniu do swojej Organizacji

będziesz potrafił samodzielnie opracować najważniejsze dokumenty wymagane przez normę ISO 14001 (procedury, instrukcje)
i wdrożyć je do stosowania

pozyskasz praktyczne umiejętności w zakresie określania znaczących aspektów środowiskowych i sposobów ich nadzorowania


zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrażać wymagania systemu zarządzania środowiskowego w praktyce

będziesz potrafił przekładać wymagania normy na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrażania systemu zarządzania środowiskowego

poznasz strukturę dokumentacji, która jest niezbędna do wdrożenia normy ISO 14001
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Zasady systemu zarządzania środowiskowego w praktyce biznesowej, czyli integracja środowiskowych wymagań prawnych z wymaganiami systemu zarządzania jakością (przywództwo, zarządzanie ryzykiem)

3. Warsztaty praktyczne - kluczowe wymagania normy ISO 14001 i ich wdrożenie w Twojej Organizacji  
 
Ćwiczenie 1: Kontekst organizacji. Identyfikacja zainteresowanych stron
Ćwiczenie 2: Przywództwo i planowanie. Procesy biznesowe w obszarze środowiskowym
Ćwiczenie 3: Wspomaganie i operacje. Sterowanie operacyjne, komunikacja, świadomość i kompetencje personelu
Ćwiczenie 4: Ocena wyników. Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
Ćwiczenie 5: Zarządzanie ryzykiem w obszarze środowiskowym
Ćwiczenie 6: Tworzenie dokumentacji systemowej – wymagane procedury, instrukcje, zapisy

4. Proces certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001

5. Podsumowanie i wnioski
 
Szkolenie obejmuje:

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ze szkolenia

poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
 
Koszt szkolenia: 680 zł netto (+23% VAT = 836,40 zł brutto) / osoba
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów


ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY (stacjonarnie lub online)

Formularz oefrtowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA STACJONARNEGO / SZKOLENIA ONLINE ISO 14001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 14001 w firmie?:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – szkolenie ISO 14001 realizujemy w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenie ISO 14001 realizujemy w różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami, szkolenie realizowane jest również w formie online
 

Trenerzy – szkolenie ISO 14001 prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE ISO 14001 Podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 14001 w firmie?

 

wymagania normy ISO 14001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia ISO 14001:2015
Szkolenie online ISO 14001 Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ds. ISO 14001: Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną  Zobacz szczegóły szkolenia
Szkolenie online ISO 14001 Pełnomocnik ZSZ ISO 9001 oraz ISO 14001: Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14001 - integracja ma wiele korzyści Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem